Pastorační centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě

Kurz ESPERANTA

ESPERANTO - geniálně jednoduchý, mezinárodně srozumitelný jazyk sbližuje národy a zlepšuje vzájemné vztahy a komunikaci mezi lidmi na celém světě. Obohatí váš rodinný život o  spoustu zajímavých okamžiků a společných zážitků, a to i tehdy, pokud se ho začne učit a používat třeba jenom jeden člen rodiny.
Jednotlivcům nabídne možnost účasti na různých místních i mezinárodních akcích, při kterých je možné seznámit se spoustou zajímavých lidí. Vše zajímavé o Esperantu se dočtete (v češtině) na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Sch.C5.AFze_a_cestov.C3.A1n.C3.AD
Říká se, že angličtinu se lidé učí proto, aby získali peníze, a esperanto proto, aby získali nové přátele a poznali svět.

Esperanto jako zajímavé a užitečné vyplnění volného času  pro všechny členy rodiny, děti, rodiče i seniory,  doporučuje jáhen a psychiatr Max Kašparů.

Kontaktní informace o Kurzu Esperanta on-line zdarma najdete na webu lernu, který nabízí mimo jiné i bezplatný internetový kurz   www.lernu.net

Akce esperantistů a kontakt na kluby esperanta najdete na http://www.esperanto.cz/cs/esperantske-kluby a http://www.esperanto.cz/cs/akce . Naučit se esperanto můžete  také na levných letních  táborech s výukou jazyka, nebo na Letní škole Esperanta. Letní esperantské studium najdete na http://cs.lernu.net/ses

Nové, moderní stránky o ESPERANTU, videa, filmy, zajímavé informace apod. najdete na http://esperanto-je.blogspot.com/

 

Wikipedisté z celého světa přijeli do Svitav

Svitavy – Internetová encyklopedie Wikipedia slaví desáté narozeniny. Lidé z celého světa, kteří do encyklopedie přispívají, si proto dali sraz ve Svitavách. Takzvaní wikipedisté přijeli například z USA, Polska, Německa, Belgie nebo Francie. Převažovat mezi nimi ale budou esperantisté. Úvodní stránka české Wikipedie totiž nevznikla překladem z angličtiny, ale překladem verze v esperantu. Sraz ve Svitavách bude probíhat až do neděle a bude přístupný i veřejnosti.

Na reportáž, odvysílanou na ČT24, se můžete podívat a poslechnout si ji zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/140961-wikipediste-z-celeho-sveta-prijeli-do-svitav/

ESPERANTO

Chcete se naučit Esperanto?

Zdokonalit se v něm spolu s dalšími mladými lidmi?

Pak je jako stvořená pro vás tzv. "Letní škola esperanta", kterou organizuje E@I v době od 30. července do 7. srpna v Nitře (do Nitry je pravidelné autobusové spojení z Brna). Dopoledne výuka, odpoledne zábava (výlety, přednášky, sport atp.) a večer kulturní program (včetně oblíbeného národního večera, kdy bude možnost ochutnat slovenské víno)... Akce je vhodná i pro úplné začátečníky v esperantu (výuka probíhá tzv. "přímou metodou"). Více se dozvíte v češtině na:

http://cs.lernu.net/ses

V případě zájmu o další informace kontaktujte Mirka Hrušku (miropiro2312@gmail.com). S přihláškami a placením bez nutnosti mezinárodních převodů rád pomůže Marek Blahuš (cxej@blahus.cz).

Na http://mladez.esperanto.cz/ naleznete informace o esperantu a české esperantské mládeži také v češtině.

Nabídka zahraničních stáží pro mladé esperantisty.

ESPERANTO

V poslední době se v Evropě množí nabídky, ve kterých různé organizace nabízejí mladým esperantistům možnost zahraniční stáže, pracovního pobytu či okružní cesty s využitím esperanta. Typicky jsou přitom hrazeny náklady spojené s pobytem v zahraničí, někdy je dokonce nabízeno i určité kapesné. Esperanto se tak pro své mladé příznivce stává kromě neutrálního jazyka přátelství i nástrojem, jak získat pracovní zkušenost, vyzkoušet si život v zahraničí, poznat novou zemi a jazyk a získat peníze či studijní kredity.

Na některé z aktuálních nabídek bychom vás chtěli upozornit:

1. Stážista v organizaci E@I - Edukace@Internet (Slovensko / EU)

* Info: http://tinyurl.com/staghantoj

* Pro: studenty informatiky, kognitivních věd, lingvistiky, pedagogiky, žurnalismu, ekonomie, umění aj.

* Typ: pracovní stáž ERASMUS, kreditovaná součást studia na VŠ

* Místo: Bratislava (Slovensko), příp. dle dohody jinde v EU

* Doba: 3-12 měsíců mezi červen 2011 a zářím 2012

* Finance: stipendium 300-1000 € měsíčně dle konkrétní země

* Přihlášky: dle domovské univerzity, typicky na jaře 2011 (tj. nyní)


2. Učitel esperanta / Administrativní pracovník (Itálie)

* Info: http://tejo.org/eo/node/1184 a http://tinyurl.com/mazaravol2011

* Pro: bez omezení, znalost italštiny pro pozici učitele vítána

* Typ: pracovní místa v rámci projektu EU-programu Grundtvig

* Místo: Mazara-del-Vallo (Sicílie, Itálie)

* Doba: 13-45 týdnů, od srpna 2011

* Finance: 4263 € za prvních 13 týdnů a po 192 € za každý další týden

* Přihlášky: třeba vyřešit s pořadateli do 28.02.2011


3. Asistent jazykového festivalu (Rusko)

* Info: http://www.tejo.org/eo/node/1194

* Pro: mladé lidi 18-29 let, schopnost prezentovat svůj mateřský jazyk

* Typ: Evropská dobrovolnická služba

* Místo: Čeboksary (Čuvašsko, Ruská federace)

* Doba: 9 měsíců od října 2011

* Finance: cesta tam a zpět, pobyt, strava, cestování, kapesné,

pojištění, jazykový kurz

* Přihlášky: datum uzávěrky neuvedeno


4. Okružní cesta po esperantských klubech (Německo)

* Info: http://turneoj.wikispaces.com/

* Pro: bez omezení, schopnost zajímavě prezentovat na libovolné téma

* Typ: finanční podpora Německého esperantského svazu a jeho klubů

* Místo: různé esperantské kluby v Německu

* Doba: dny až měsíce, platí stále

* Finance: přeprava po Německu, ubytování v soukromí, skromné kapesné

* Přihlášky: bez konkrétí uzávěrky


5. Dobrovolník v esperantském kulturním centru (Francie)

* Info: http://tinyurl.com/tuluzovolontulo2011

* Pro: lidi do 30 let se znalostí esperanta, francouzština není nutná

* Typ: neoficiální dobrovolnická spolupráce

* Místo: Toulouse (Francie)

* Doba: květen a červen 2011

* Finance: úhrada bydlení, stravy a cestování v místě

* Přihlášky: do 28.02.2011


S organizátory všech těchto aktivit udržujeme kontakt, proto v případě zájmu můžete oslovit buď přímo je, nebo nás. Upozorňujeme, že na rozdíl od ostatních esperantských akcí, na kterých jsou vždy vítáni i esperantisté- začátečníci a příznivci esperanta, kteří o tom, že by se naučili esperanto, teprve uvažují, u účastníků těchto stáží je třeba esperanto dobře ovládat a umět v něm komunikovat.

Vaše Česká esperantská mládež

http://mladez.esperanto.cz/
e-mail: cxej@esperanto.cz

UČ SE ESPERANTO a vyhraj zájezd do zahraničí!

Soutěž probíhá od 5.11.2011 do 31. ledna 2012

Patronem soutěže je známý teolog, psychiatr, spisovatel a nadšený esperantista Doc. Max Kašparů.

Začni dělat esperanto, zvýšíš mozku potenci, přiblížíš si kontinenty, oddálíš si demenci!

Lernu Manjo, lernu Francjo gojon portas Esperanto lernu frato, lernu pacjo,tion diras psikiatro!

Více informací najdete na

http://soutez.esperanto.cz/

POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ 2010 V ŽIROVNICI
http://www.ikue.org/cz/zirovnice/zirovnice.htm


Ve dnech od 7. do 9. května 2010 organizuje katolická sekce esperanta IKUE další tradiční setkání a to v městěčku Žirovnici.

Žirovnice je malé město s třemi tisíci obyvateli, ležící v půvabné zvlněné krajině Českomoravské vrchoviny poblíž Pelhřimova. Je známé zejména perleťářskou tradicí výroby knoflíků. Vévodí mu hrad založený ve 2. pol. 13. stol. na skalnatém ostrohu chráněném rybníkem. Gotický hrad byl rozšířen koncem 15. stol., v 16. a 17. stol. byl upraven na renesanční zámek. V hradní kapli jsou vzácné fresky z r. 1490. Celý zámek vyhořel v roce 1963, načež se prováděla dlouhodobá jeho postupná rekonstrukce, která skončila až v r. 1992. Nyní je v zámku muzejní expozice.

Další významnou budovou je novogo-tický trojlodní farní kostel sv. Filipa a Jakuba z let 1868-72, postavený na místě staršího kostela. Fara, kde bude naše setkání, byla v 90. letech minulého století zrekonstruována tak, aby se zde mohla konat různá křesťanská setkání, exercicie apod.

Žirovnice leží při železniční trati Jihlava - Jindřichův Hradec. V železniční stanici Počátky-Žirovnice zastavují i rychlíky.

Setkání se uskuteční v Exercičním domě v Žirovnici. Cena za nocleh za jednu osobu a jednu noc je 200,- Kč (dvě noci 400,- Kč). Přihlašovací poplatek (na pokrytí organizačních výdajů) je 50,- Kč. Lze si objednat snídani, oběd a večeři, které účastník zaplatí na místě, nebo jen oběd, pokud si účastník snídani a večeři zajistí sám.

Očekáváme, že tato akce bude opět příjemným pokračováním tradičních setkání nejen našich, ale i zahraničních katolických esperantistů. Už nyní zveme všechny na toto setkání a načerpání nových duchovních sil.

Na Vaši účast a milé setkání s Vámi se těší výbor naší IKUE-sekce a také bratr Dr. Max Kašparů, který provádí jáhenskou službu právě v Žirovnici.

 

ESPERANTO

V úterý 30. 3. 2010  Marek Blahuš, zástupce České esperantské mládeže, v Brněnské kabelové televizi ( www.b-tv.cz ) mluvil o esperantu. Kdo se chtěl dozvědět něco zajímavého o tomto jazyku a lidech, kteří ho používají, mohl to přibližně v 11 hodin sledovat také na na www.b-tv.cz.

Marek Blahuš připravil z vysílání záznam, takže si video můžete přehrát také zde:

http://dotsub.com/view/3d16cdf8-6930-4181-9a89-b2607f712d35


Dnes, 15.12., se na GOOGLE objevila připomínka výročí  -150 let od narození L..L. Zamenhofa, zakladatele Esperanta. Na českém bohužel ne, ale viděla jsem ji na:

http://www.google.sk/

http://www.google.de/

http://www.google.fr/

http://www.google.it/

a napsali jste, že je vlaječka taky na:
 http://www.google.bg
  http://www.google.gr
  http://www.google.co.jp
  http://www.google.ro
  http://www.google.ru
  http://www.google.se
  http://www.google.si
  http://www.google.cn

Tak je vidět, že Esperanto je opravdu mezinárodní jazyk.

Po kliknutí na vlaječku se objeví odkazy na esperanto, ukazatel myši ukáže připomínku výročí.

Setkání mladých esperantistů a příznivců esperanta v Uherském Hradišti.

Pátek 6. listopadu 2009, v 15.30 hodin. Sraz  před budovou fary (vedle knihkupectví Portál), Masarykovo nám. č. 36.

Centrum pro rodinu zve všechny příznivce esperanta na procházku po Uherském Hradišti s výkladem v esperantu. Procházka se uskuteční  v rámci setkání mladých esperantistů  a bude trvat přibližně do 17. hodin.

Zájemce, kteří se esperantem aspoň trochu už domluví, zveme v 18:30 na přednášku Petra Adama Dohnálka o studijním pobytu v Súdánu (přednáška bude v esperantu).

Web České esperantské mládeže najdete na http://mladez.esperanto.cz/

BESEDNÍK, kde si můžete povídat s esperantisty, najdete na http://cs.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/index.php

Besedník zapnete kliknutím na jedno z tlačítek nahoře. Další informace naleznete v "Nápovědě".

1
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one