Pastorační centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě

PRO SNOUBENCE

PASTORAČNÍ CENTRUM PRO RODINU

Příprava na manželství v Uherském Hradišti

Vážení snoubenci, pokud jste se rozhodli navštěvovat Kurz Přípravy snoubenců na manželství v Uherském Hradišti, kontaktujte nás co nejdříve, hned, jakmile znáte datum svatby. Na každý kurz je potřeba se předem přihlásit. Přihlášky přijímáme e-mailem. Do e-mailu uveďte tyto informace: příjmení snoubenců, předpokládané datum a místo konání vaší svatby a jestli chcete navštěvovat kurz A nebo Kurz B  a počkejte si na odpověď - e-mail, jestli je v něm ještě volné místo. Budeme - li ve vámi preferovaném kurzu mít ještě volné místo, rádi vám vyhovíme. Kurz obsahuje 4 tématická setkání, která navštěvují oba snoubenci společně. Jedno setkání trvá maximálně 2 hodiny. Každý rok organizujeme jarní, letní, podzimní a zimní kurz. Přihlásit se mohou i snoubenci z jiných farností.
!!! Nezapomeňte si přečíst DŮLEŽITÉ INFORMACE ke kurzu, uvedené níže !!!

Kurzy přípravy snoubenců na manželství:
Zimní kurz probíhá v lednu a v únoru, Jarní kurzy během března a dubna. Letní kurz probíhá během května a června. Během letních prázdnin kurz neprobíhá. Podzimní kurzy  probíhají v září a v říjnu, případně v listopadu.

Termíny přípravy snoubenců na manželství

Letní kurzy 2018: proběhnou během měsíců květen a červen.
Během letních prázdnin kurz neprobíhá!


Kurz A
Čtvrtek  10. 5. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 5
Čtvrtek  17. 5. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 6
Čtvrtek  24. 5. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 7
Čtvrtek  31. 5. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 8

Kurz B
Čtvrtek    7. 6. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 5
Čtvrtek  14. 6. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 6
Čtvrtek  21. 6. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 7
Čtvrtek  28. 6. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 8

Podzimní kurzy 2018:

Kurz A proběhne pravděpodobně v těchto termínech:
Kurz A
Čtvrtek  30. 8. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 8
Čtvrtek    5. 9. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 5
Čtvrtek  13. 9. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 6
Čtvrtek  20. 9. 2018, od 18.00 - 19.30 hodin, téma č. 7

Kurz B proběhne během měsíců října a listopadu. Termíny zveřejníme v červnu 2018.

.............................................................................................................

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE KURZU:
Setkání v Uherském Hradišti probíhají na faře: http://www.farnostuh.cz/Kontakt/KontaktDefault.aspx . Každý účastník kurzu bude během jednotlivých setkání potřebovat propisku. Přineste si ji prosím s sebou. Nezapomeňte si také s sebou přinést formulář pro přípravu snoubenců na manželství, do kterého vám průběžně budeme potvrzovat účast. Formulář snoubencům předá oddávající kněz.
Náplň jednotlivých témat a další informace najdete níže pod těmito základními informacemi. Přihlásit se můžete na e-mailu cpruherskehradiste@ado.cz . Během letních prázdnin (červenec a srpen) kurz připravený Centrem pro rodinu neprobíhá! Využijte proto včas termínů v zimním, jarním, letním a podzimním kurzu, které průběžně zveřejňujeme.
Jednotlivá setkání probíhají na faře v Uherském Hradišti. Je nutné přijít včas a oba snoubenci najednou! Program setkání mají na starosti lektoři Centra pro rodinu.

Témata přípravy snoubenců na manželství (Centrum pro rodinu UH):

Téma č. 5: Já a moje rodina.

Téma č. 6: Muž a žena. Komunikace a konflikty.

Téma č. 7: Sexualita a plánované rodičovství.

Téma č. 8: Víra, vztah k Bohu v manželství.

Jednotlivá setkání je dobré absolvovat co nejdříve. Kurz přípravy snoubenců na manželství začněte navštěvovat s dostatečným předstihem, zhruba 5 měsíců před svatbou, ať si přípravu užijete pěkně v klidu, bez stresu a můžete pak na ni hezky vzpomínat.

Základní informace o církevním sňatku najdete na stránkách farnosti:

http://www.farnostuh.cz/Svatosti/Manzelstvi.aspx

Navštěvovat přípravu na manželství v kurzu připraveném Centrem pro rodinu UH mohou i snoubenci, které bude oddávat a připravovat kněz v jiné farnosti.
 

ženich a nevěsta.jpg


MILOVAT A BÝT MILOVÁN
JE TO NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ NA SVĚTĚ.Nikdy neopouštěj někoho,
koho miluješ,
pro toho, kdo se ti líbí.
Protože ten, kdo se ti líbí, tě opustí pro toho, koho miluje.


Lásku vyjadřujeme a přijímáme mnoha různými způsoby. Víte, který je ten váš a kterému dávají přednost lidé ve vaší blízkosti? Kvíz, který vám to napoví, najdete na
http://www.moje-rodina.cz/vztahy-a-intimita/pet-jazyku-lasky-test.html


 

"Rodina, která se spolu modlí, se nerozpadne, ale trvá."
Matka Tereza

 

Otázky a zajímavosti pro snoubence
 

Finance

Jste navzájem obeznámeni se stavem vašeho majetku? Jak se díváte na jeho sdílení v budoucnu?

 

 

Rodina

Jaké vztahy máte s vaší rodinou? Přijali vás partnerovi rodiče, nebo vás nemohou vystát? Měli jste už nějaké větší konflikty s vašimi rodiči nebo s rodiči partnera?


Děti

Chcete děti? Kolik? Chcete jim předat nějaké  hodnoty? A jaké? Máte shodné názory na vzdělávání dětí?


Zaměstnání

Jsou vaše kariérní dráhy kompatibilní?

Budete se chtít (částečně) vzdát kariéry kvůli dětem?


Partnerské role

Budete chtít ve svém manželství uplatnit tradiční model - žena ochránkyně rodinného krbu, muž živitel rodiny, muž hlava a žena srdce rodiny?


Kdo se bude starat o finance?

Budete si rodinné povinnosti dělit rovným dílem? Kdo bude mít hlídat placení složenek a poplatků?


Volný čas

Baví vás stejné věci? Máte podobnou představu o ideální dovolené? Máte nějaké závislosti (kouření, alkohol, fotbal, nakupování, atd.)?

Víra

Budete chtít dětem předat nějakou víru či náboženství? A víte, co přesně k tomu předávání víry patří?

 

Je důležité o tom spolu hovořit,  aby vztah vydržel bez vážnějších krizí.

Bude vás zajímat:

Sex, vztahy, AIDS a Sex, šlehačka na dortu - zajímavé příručky Tomáše Řeháka (příběhy a vztahy) si můžete zdarma, bez nutnosti stahování, přečíst na

http://laska.xf.cz/main.htm , v rubrice Láska a sex a nově taky na pravém panelu těchto stránek. Po kliknutí na odkaz nad obrázkem se vám rozbalí obsah brožurky.

Manželský slabikář (Tajemství manželství), kniha on-line zdarma http://www.knihovna.net/direct.phtml?kniha=0031

Benedikt XVI.: Manželské krízy sú novou šancou

Manželská kríza môže byť s Božou pomocou a podporou kresťanských blížnych šancou znovu nájsť lásku. Týmito slovami povzbudil pápež Benedikt XVI. 27. septembra počas audiencie pre združenie „Retrouvaille“ všetky manželské páry, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach.  "Retrouvaille“  („Znovuzjednotenie“) je združenie, ktoré vzniklo pred 31 rokmi v Kanade. Skladá sa z rodín, ktoré prekonali ťažké krízy a teraz chcú stáť po boku iným manželských párom.

Vo svojom príhovore Benedikt XVI. vyjadril, aký hlboký dojem na neho urobili skúsenosti združenia s rodinami, ktoré boli vystavené ťažkých krízam. Povedal, že v činnosti združenia „Retrouvaille“ spoznáva Boží „prst“, Ducha Svätého, ktorý v Cirkvi vzbudzuje primerané odpovede na potreby a núdzové situácie ľudí každej epochy.

Skúsenosti združenia podľa Svätého Otca ukazujú, že manželské krízy sú mnohovrstvové skutočnosti. Prezentujú sa ako chyby a zlyhania, ako dôkaz, že sen sa skončil a premenil sa na nočnú moru. Pozitívna stránka spočíva v tom, ako pápež pripomenul, že každá kríza predstavuje prechod do novej životnej fázy. U človeka to implikuje slobodu, vôľu „ k nádeji, ktorá je väčšia ako zúfalstvo“. Práve tu je potrebná podpora pravých priateľov, ktorí sú ochotní podeliť sa o vlastnú nádej s tými, ktorí ju stratili. Z toho vyplýva, že združenie ako „Retrouvaille“ ponúka manželom konkrétnu možnosť, mať pozitívny oporný bod. Kríza sa takto stáva krokom vpred v duchovnom raste. 

Každé kresťanské manželstvo, „aj to najúbohejšie a najnestálejšie je sviatosťou novej zmluvy, ktorú Kristus uzavrel s ľudstvom,“ zdôraznil Benedikt XVI. ďalej. „Preto je možné pokorne nájsť odvahu, prosiť Pána o pomoc. Keď sa nejaký pár nachádza v ťažkostiach, alebo dokonca už žije oddelene, môže si byť istý, že sa to s Pánovou pomocou stane krokom vpred v duchovnom raste. Láska sa takto očistí, posilní a stáva sa zrelšou. Práve Boh je ten, kto dá znovu vzplanúť plameňu lásky, nie nejakému druhu zaľúbenosti, ale intenzívnejšej a hlbšej láske: „Stále však je to ten istý plameň.“

Na záver svojho príhovoru Svätý Otec všetkých ubezpečil o svojom spojení s nimi v modlitbách. Pretože, ako dodal, v ich službe ide o takú službu, ktorá pláva „proti prúdu“: „Ak sa dnes nejaký pár dostane do krízy, tak nachádza veľa ľudí, ktorí sú ochotní radiť mu k rozchodu.“ Aj ľuďom s cirkevným sobášom sa s ľahkosťou navrhuje rozvod, pričom sa zabúda na to, že človek nesmie rozdeliť, čo Boh spojil. Preto je pre prácu združenia potrebné, aby živilo svoj duchovný život, aby investovalo lásku do toho, čo podniká, aby sa jeho nádej nevyčerpala, aby sa nestala iba frázou. –zg-

zdroj: Rím, 27.9.2008 (Zenit) 012 257
Autor: Juraj    Utorok, 07 október 2008, text napísaný pre internetový portál www.zaostri.sk

Následuje reklama poskytovatele služeb. Její obsah je nezávislý na tomto webu. Děkujeme za pochopení.

Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one