Pastorační centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě

Benedikt XVI.: Manželské krízy sú novou šancou

Manželská kríza môže byť s Božou pomocou a podporou kresťanských blížnych šancou znovu nájsť lásku. Týmito slovami povzbudil pápež Benedikt XVI. 27. septembra počas audiencie pre združenie „Retrouvaille“ všetky manželské páry, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach.  "Retrouvaille“  („Znovuzjednotenie“) je združenie, ktoré vzniklo pred 31 rokmi v Kanade. Skladá sa z rodín, ktoré prekonali ťažké krízy a teraz chcú stáť po boku iným manželských párom.

Vo svojom príhovore Benedikt XVI. vyjadril, aký hlboký dojem na neho urobili skúsenosti združenia s rodinami, ktoré boli vystavené ťažkých krízam. Povedal, že v činnosti združenia „Retrouvaille“ spoznáva Boží „prst“, Ducha Svätého, ktorý v Cirkvi vzbudzuje primerané odpovede na potreby a núdzové situácie ľudí každej epochy.

Skúsenosti združenia podľa Svätého Otca ukazujú, že manželské krízy sú mnohovrstvové skutočnosti. Prezentujú sa ako chyby a zlyhania, ako dôkaz, že sen sa skončil a premenil sa na nočnú moru. Pozitívna stránka spočíva v tom, ako pápež pripomenul, že každá kríza predstavuje prechod do novej životnej fázy. U človeka to implikuje slobodu, vôľu „ k nádeji, ktorá je väčšia ako zúfalstvo“. Práve tu je potrebná podpora pravých priateľov, ktorí sú ochotní podeliť sa o vlastnú nádej s tými, ktorí ju stratili. Z toho vyplýva, že združenie ako „Retrouvaille“ ponúka manželom konkrétnu možnosť, mať pozitívny oporný bod. Kríza sa takto stáva krokom vpred v duchovnom raste. 

Každé kresťanské manželstvo, „aj to najúbohejšie a najnestálejšie je sviatosťou novej zmluvy, ktorú Kristus uzavrel s ľudstvom,“ zdôraznil Benedikt XVI. ďalej. „Preto je možné pokorne nájsť odvahu, prosiť Pána o pomoc. Keď sa nejaký pár nachádza v ťažkostiach, alebo dokonca už žije oddelene, môže si byť istý, že sa to s Pánovou pomocou stane krokom vpred v duchovnom raste. Láska sa takto očistí, posilní a stáva sa zrelšou. Práve Boh je ten, kto dá znovu vzplanúť plameňu lásky, nie nejakému druhu zaľúbenosti, ale intenzívnejšej a hlbšej láske: „Stále však je to ten istý plameň.“

Na záver svojho príhovoru Svätý Otec všetkých ubezpečil o svojom spojení s nimi v modlitbách. Pretože, ako dodal, v ich službe ide o takú službu, ktorá pláva „proti prúdu“: „Ak sa dnes nejaký pár dostane do krízy, tak nachádza veľa ľudí, ktorí sú ochotní radiť mu k rozchodu.“ Aj ľuďom s cirkevným sobášom sa s ľahkosťou navrhuje rozvod, pričom sa zabúda na to, že človek nesmie rozdeliť, čo Boh spojil. Preto je pre prácu združenia potrebné, aby živilo svoj duchovný život, aby investovalo lásku do toho, čo podniká, aby sa jeho nádej nevyčerpala, aby sa nestala iba frázou. –zg-

zdroj: Rím, 27.9.2008 (Zenit) 012 257
Autor: Juraj    Utorok, 07 október 2008, text napísaný pre internetový portál www.zaostri.sk

23.10.2011 03:04:55
uhcpr
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one