Pastorační centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě

rubrika PRO ŽENY

Přátelství mimo rodinu.

Pro  ženu je velmi důležité, aby si budovala přátelské vztahy s jinými ženami mimo svou rodinu. Získá tak nejen možnost odreagovat se od stereotypu domácích prací a možnost porovnat své zkušenosti, ale taky potřebný nadhled a odstup od problémů. Nebere je pak tolik osobně a získá více svobody k rozhodování. Můžete využít i Službu ucha Centra pro rodinu UH děkanátu.

Doporučuje se tedy ženám, aby se pravidelně setkávaly, navzájem se podporovaly a emocionálně sdílely. Nabízíme proto maminkám z věřících rodin možnost zajímavých setkávání s podobně založenými ženami.

Takováto společenství existují i v našem děkanátu. Pokud u vás podobné společenství není, pomůžeme vám ho založit.

Milé maminky a babičky!

Chcete se pravidelně modlit s ostatními maminkami různého věku (jen maminky, bez dětí) za sebe, své rodiny a své děti?
Přidejte se k maminkám, které se sdružují v tzv. hnutí Modlitby matek.

Modlitby matek v Uherském Hradišti.

Kdy? Každou středu.

V kolik? V 19 hodin (Po večerní mši svaté).

Kde? V kapli kláštera bratří františkánů v Uherském Hradišti.

Jsou zvány všechny maminky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a za své rodiny.

Chcete se taky společně modlit a nemáte s kým?
Takováto společenství existují i v našem děkanátu. Pokud u vás podobné společenství není, domluvíme vám návštěvu v některém společenství a pomůžeme vám ho založit u vás.
 Informace o hnutí najdete na www stránkách  http://www.modlitbymatek.estranky.cz/

Podle psychologů prý není dobré, když  žena celý den čeká na chvíli, kdy se manžel vrátí domů, aby se mu hned mezi dveřmi mohla "se vším" svěřit, bez toho, aby se v ten den nebo aspoň jednou za čas v rozhovoru setkala i s jinými dospělými, převážně s jinými ženami. Když se manžel konečně objeví ve dveřích, unavený z práce, nemůže prý žena očekávat, že bude ihned schopný naplnit její emocionální potřeby...
Muži to opravdu zpravidla chvilku trvá, než se aklimatizuje na domácí prostředí. Známá je "akademická čtvrthodinka", to znamená, že po příchodu z práce je velmi vhodné krátké srdečné přivítání a pak nechat muže v klidu po dobu 15 minut. Až potom začněme mluvit o tom, co mu chceme nebo potřebujeme sdělit.
Někdy je potřebné zařadit tuto akademickou čtvrthodinku už i při příchodu dospívajících synů.
A že vás se nikdo neptá, jaké potřeby máte vy? Zkuste si promyslet, které vaše potřeby nejsou dlouhodobě naplňěny a už jen těžko snesou další odklad. Vyžadujte alespoň základní míru jejich naplnění a vstřícnost od ostatních. Mluvte o svých potřebách stručně, jasně a opakovaně, dokud alespoň částečně jejich realizací nedoplníte svou citovou nádrž. Když bude smutná a unavená maminka, bude smutná celá rodina. A to přece nikdo nechceme.

Setkávání maminek s dětmi.
Uherské Hradiště

Ohledně aktuálních informací  volejte na telefon 731 646 898. Scházíme se nepravidelně, na různých vhodných akcích. 
Manžel jedné z maminek nám založil i internetovou konferenci, takže se pomocí e-mailu vždy předem domluvíme, kdo přijde a kdo nemůže. Přidejte se k nám, těšíme se na vás!

Svátek matek

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim maminkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě.
V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám dárky, často vlastnoručně, pečlivě a s láskou vyrobené.

Poctu ženám - dárkyním života vzdávali již ve starém Řecku. První historické zprávy o pravidelném slavení jakéhosi předchůdce dnešního dne matek pocházejí z Anglie ze 16.století, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday). Slavila se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tzv. 40-denní postní období od Velikonoc). V den Mothering Sunday mělo služebnictvo volno k tomu, aby se vrátilo domů a trávilo tento den se svými matkami, neboť mnoho chudých v Anglii pracovalo jako služebnictvo v bohatých rodinách, často daleko od domova.

V USA poprvé - v roce 1872 - Den matek navrhla oslavovat Julia Ward Howe jako Den míru.

Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat.

Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla na počátku 20. století. Zbožnou Annu Jarvisovou (1864 - 1948), matku 11 dětí, inspirovalo k založení Svátku matek úmrtí její maminky v roce 1906. Kampaň zahájila v americkém stylu následující rok zádušní mší za všechny maminky na světě a 1908 jej už oslavovalo celé město Filadelfie. O rok později se již k oslavám Dne matek připojilo 45 států USA a další země všech světových kontinentů. V roce 1911 se Den matek slavil téměř ve všech státech.

Roku 1913 Kongres USA navrhl slavit každoročně vždy druhou květnovou neděli jako národní svátek věnovaný matkám.

V roce 1914 oslavy prvního národního Dne matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Jako symbol poděkování matkám byla určena květina – bílý karafiát.
V tento den matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno potřebné obstarávaly muži s dětmi, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, komu maminka už zemřela a červenou ti ostatní.

Ve Spojených státech se také některé organizace snažily oslavu Dne matek rozšířit tím, že radily lidem, aby každý člověk psal nebo telegrafoval v tento den přání své matce a řekl jí, že na ni vzpomíná.

Každý voják, jehož matka již zemřela, tehdy obdržel bílou květinu a ten, jehož matka byla naživu, dostal květinu modrou. Tento zvyk se za 1.republiky těšil velké oblibě.

V Evropě se Den matek slavil poprvé v roce 1913  - konkrétně v Anglii.

Do Československa přišel Den matek kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických stranách. “Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám,” tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás. Poprvé se ale slavil až 13. května 1923 v brněnském středisku Vesna Křesťanské asociace mladých žen (YWKA).

 V období socialismu byl v zemích politicky orientovaných na tehdejší Sovětský svaz Den matek nahrazen Mezinárodním dnem žen (MDŽ). Ke slavení květnového Dne matek se Československo volně vracelo po roce 1989, do všeobecného povědomí pak tento svátek na našem území opět vstupuje roku 1992, kdy byl při příležitosti Dne matek zorganizován velký happening v obchodním domě Kotva v centru Prahy.

Po listopadu 1989 se pomalu k této krásné oslavě maminek vracíme. A tak je tu příležitost pro děti a otce dát jednou v roce své mámě či manželce nejen třeba kytičku, ale umožnit jí tento den opravdu oslavit. Třeba aby nemusela v neděli vařit, nebo aby se nedělní program přizpůsobil jejím přáním. Zkrátka alespoň jeden den v roce si maminku hýčkejte, jako by byla královnou.

Samozřejmě i tatínkové mají nárok na úctu svých dětí a manželek. V dnešní době, kdy je krize otcovství, si ti opravdoví tátové, starostliví a zodpovědní, zaslouží svůj speciální den - Den otců. Tento den připadá vždy na třetí neděli v červnu.

 

Společný výlet pro maminky, které z různých důvodů pečují o své děti samy (děti vezměte s sebou).

Termín: sobota 25. srpna 2012

Společná cesta vlakem z Uherského Hradiště do Bystřice pod Hostýnem (v 7.47 hod. z UH), odtud autobusem nebo pěšky na Sv. Hostýn, jak kdo bude chtít a v 15.55 zpět do UH.

Program: Prohlídka poutního areálu, rozhledna, větrná elektrárna, možnost účasti na mši sv. v bazilice (v 10.15 hod. celebruje Doc. Dr. Michal Altrichter ThD., hudbou a zpěvem doprovodí schola)

13.00–15.00 hod. - hry a soutěže pro děti (organizují děkanátní centra pro rodinu arcidiecéze olomoucké), odměny a zmrzlina pro děti jsou připraveny.

V 14.30 nebo v 15.55 odjezd autobusem z Hostýna do Bystřice a odtud vlakem do Uherského Hradiště.
Společný výlet maminek s dětmi za zvířátky do nedalekého Školního statku.

Začíná léto a tak se maminky s malými dětmi, které se přes rok spolu setkávají v klášteře bratří františkánů, rozhodly, že si udělají výlet. Zajímavých cílů se nabízelo hned několik, ale jako první byl vybrán výlet za zvířaty do nedalekého školního statku. Bylo docela náročné zvolit termín, který by vyhovoval všem. V den D se i navzdory zatažené obloze dostavily nejodvážnější maminky s dětmi, vybavené barevnými pláštěnkami a deštníky. Doufali jsme, že déšť počká, ale nepočkal. Přesto jsme všichni odvážně nasedli do autobusu a vydali se do Starého Města. Dětem se zvířáta líbila. Odvážná Klárka si dokonce vyzkoušela, jaký je svět z koňského hřbetu. Některé děti daly přednost černým kočkám. Zřejmě jim více imponovaly svou velikostí - kočky byly o hodně menší než děti, na rozdíl od urostlého hřebce. Přesto, že nám bylo doporučeno neprohlížet si prasátka příliš zblízka, neodolali jsme, a šli jsme se na vlastní oči přesvědčit, jestli opravdu mají tak zakroucený ocásek, jak to bývá vidět na obrázku. Měly a pamatujeme si to opravdu dobře. "Vůně" prasátek, která šla na autobus spolu s námi a neopustila nás ani v autobuse, nám to připomínala ještě několik hodin po skončení výletu. Ale bylo to fajn. Na fotky se můžete podívat v rubrice Fotogalerie.

Zajímavý byl i výlet do Brna na Katolickou charismatickou konferenci a taky pouť a kolotoče v Blatnici pod Sv. Antonínkem a přednáška P. Vojtěcha Kodeta, Ocarm., která byla na závěr této pouti. 
Příště se vydáme pravděpodobně do zámecké zahrady v Buchlovicích.
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one