Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

Návštěva z jiné dimenze.

Signály z vesmíru

Dovedete si představit, jakou senzaci by vyvolala zpráva, že se někomu podařilo navázat na zemi kontakt s mimozemskou civilizací?

Stovky vědců po celém světě v astronomických observatořích pečlivě zkoumají ohromné množství rádiových signálů, které k nám přicházejí ze všech koutů vesmíru. Je to nadlidský úkol, dokonce tak velký, že byla k vyhodnocování přizvána i široká veřejnost. Může se zapojit každý, kdo vlastní počítač. Jsou mu zaslána data, poskytnut speciální program a může se začít. Je mnoho takových nadšenců, kteří si říkají: co kdybych to byl právě já, kdo objeví vyspělou inteligenci, vysílající signály ze vzdálených galaxií? To stojí za námahu. A což teprve, kdyby se podařilo navázat kontakt s bytostmi z jiné dimenze, mimo náš existující vesmír, jak o tom často vědci spekulují? Jaký poprask by asi na zemi nastal a co všechno by to pro lidstvo znamenalo!

Návštěva z jiného světa
Stále se pátrá a pátrá… A přitom v minulosti naší země byly už takové signály zachyceny a kontakt navázán. Naši Zem navštívil nesmírně vzácný host, který přicházel z nadčasové dimenze. Navštívil nás totiž samotný Stvořitel veškerého světa.

Je zarážející, jak jsou lidé fascinováni představou, že naši planetu mohli v dávné minulosti navštívit „bohové“ z vesmíru. Ale skutečnost, že k nám přišel ten, který vesmír skutečně stvořil – samotný Bůh, je nechává chladnými.

Bůh po staletí zanechával o sobě na zemi zprávy, můžeme je najít zapsané v Bibli. Již od počátků naší civilizace k nám přicházely signály od Bohem vyvolených lidí – proroků, že Bůh jednou přijde osobně na naši modrou planetu. Svůj slib plní. Přichází jako člověk, abychom ho mohli vidět, dotknout se ho, komunikovat s ním. Abychom mu mohli porozumět a aby mohl splnit svůj těžký úkol. Přichází velmi nenápadně – v lidské podobě, jako dítě jménem Ježíš – a přináší lidstvu úžasné poselství.

Poselství o naději
Ježíš vypráví o nádherném nebi, o věčném království, plném pokoje, dobra a lásky. Jeho království je tak nádherně čisté, že by se do něj žádný hříšník z našeho světa plného násilí, hříchu a zla bez jeho pomoci nedostal. Proto přichází, aby nám tuto cestu ukázal a připravil. Celým svým životem k tomu směřuje. Vybírá si přátele, které vyučuje a svěřuje jim také smysl svého příchodu: bude trpět a zemře, všechno to hrozné prožije jako člověk, aby mohli lidé znovu žít ve společenství lásky s Bohem v nebi. Ježíš. Boží Syn, se totiž rozhodl obětovat se a vzít naši vinu na sebe. Zaplatil Božské spravedlnosti náše jinak nesplatitelné dluhy místo nás. Svou smrtí a utrpením nás vykoupil z otroctví a následků našich hříchů.

A tak se i stalo. Zlo, panující v tomto světě, triumfuje vydáním Ježíše na smrt. Ježíš umírá na kříži, abychom my mohli žít! Ještě před svou smrtí říká učedníkům: „Neděste se! To vše se musí stát. Ale třetího dne vstanu z mrtvých! Mnozí z vás to zažijí. A od této chvíle každý, kdo ve mě věří, nezahyne, ale bude mít věčný život v nebi. Pak odejdu zpátky do nebe, ale opět se vrátím v den soudu a budu soudit živé i mrtvé.“ Nakonec je pověřuje, aby tuto zprávu rozšířili po celém světě.

Nabídka nového života
Ježíš odešel, ale vysílá k nám stále vstřícné signály. Nezachytí je však ani ten nejdokonalejší radioteleskop na zemi. Bůh, který disponuje nepředstavitelnými možnostmi a může číst dokonce i naše myšlenky, chce mluvit přímo k našemu srdci. Čeká jen na nás. Každý, kdo se k němu obrátí, objeví jeho existenci.

Bůh nabízí každému člověku nový život. Také Ty se můžeš k němu obrátit a poprosit jej, aby vstoupil do Tvého srdce. On nikoho neodmítne. Můžeš to říct například těmito slovy:
„Pane Ježíši, dej se mi, prosím, poznat, odpusť mi moje hříchy a naplň mé srdce tvou přítomností. Dej, abych mohl začít žít nový život již zde na zemi a jednou mohl vejít do tvého nebeského království. Amen“

zdroj: http://www.btm.cz/,

http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=303
01.03.2011 19:10:39
uhcpr
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one