Zázraky lásky,příběhy pro děti i dospělé,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,víra,

Tati, já tě pozoruju . . .
Je důležité, jak se chováme před svými dětmi? Jak velký vliv máme na utváření jejich žebříčku životních hodnot a na výběr cílů, kterých budou chtít dosáhnout? Co se od nás naše děti mohou naučit?
Podívejte se na zajímavé a inspirativní video na http://www.youtube.com/watch?v=Rbpha2F0FN8


Inspiraci a příběhy na každý den Adventu najdete na našich stránkách v rubrice ADVENT a VÁNOCE
Kdo byl svatý Mikuláš? A proč chodí s andělem a čertem?
Nejen to se dozvíte v našem Průvodci Adventem.Prožijte kouzelné domácí Adventní večery spolu s vašimi dětmi!
Získáte příjemnou zkušenost, na kterou se ani po letech nezapomíná.
Večerní půlhodinky v Boží přítomnosti, setkání členů rodiny v laskavé a slavnostní předvánoční atmosféře kolem rozsvíceného adventního věnce, to je ten čas, kdy můžete zažít  společné chvilky klidu, štěstí a požehnání. Nabízíme vám podrobný návod, jak na to:
* Posaďte se kolem adventního věnce. Zhasněte světlo (a rozsviťte ho ve vedlejší místnosti) a tím vytvoříte pěknou tajuplnou atmosféru.
* Zapalte patřičný počet svíček a zazpívejte si (nebo si pusťte z CD či z internetu) nějakou pěknou adventní píseň, třeba z kancionálu.
* Přečtěte si krátký zajímavý příběh z naší adventní nabídky na každý den (na internetu) nebo několik veršů z vánočního příběhu v Bibli (Matouš, kapitola 1. a 2., Lukáš, kapitola 1. a 2.).
* Pomodlete se večerní modlitbu (inspirace na webu nebo Otče náš, Zdrávas Maria a nějakou dětskou modlitbu).
* Zakončit adventní večerní posezení můžete opět písničkou a pak mohou děti zhasnout plamen rozsvícených svíček.
Když máte odkud vybírat zajímavé příběhy, tak vám ani příprava nezabere moc času.
Inspirujte se a využijte texty a krátké zajímavé příběhy na každý den Adventu, které jsme pro vás připravili na těchto stránkách. Najdete je v rubrice ADVENT a VÁNOCE.


Milovat a být milován je to největší štěstí na světě.

Muži milují očima, ženy milují ušima.
Říká se - geny nepředěláš. Pokud věříš, že láskou lze člověka změnit,  budeš pravděpodobně zklamán(a). V manželství je důležité milovat druhého takového, jaký je . Láska totiž neznamená jen cit a prožitek, ale taky svobodné rozhodnutí přát tomu druhému vše dobré. Důležité pro dobré manželství je mít společný cíl a stejné prostředky, jak toho cíle dosáhnout.

Ty nejdůležitější věci v životě správně chápeme jen srdcem, ochotným k oběti a připraveným milovat bez podmínek.


  Bezlepková dieta a naše zdraví: Někteří lidé se diví, že rohlík koupený v obchodě naproti jim vadí a rohlík koupený jinde jim nevadí. Někdo se diví, jak teď na podzim pole zhnědla. Přednášku a informace o podzimním postřiku sklizených polí a na co si dát pozor najdete na https://www.stream.cz/adost/10019667-smrt-nese-jmeno-glyfosat, Tu o postřiku obilovin zase někdy jindy. 


13. říjen 1917 - Den, kdy tisíce lidí viděly Sluneční zázrak ve Fatimě v Portugalsku: https://www.stream.cz/slavnedny/618301-den-kdy-tisice-lidi-videly-zazrak-13-rijen 
Tady je k tomu pěkný komiks ke stažení nebo k prohlédnutí. http://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=41_&IdMenu=41&grafika=0 Jednotlivé komiksové sešity se dají i koupit, v redakci nebo i v knihkupectvích - kus asi za 50 Kč. Komiks "Pasáčci z Fatimy" je součástí Komiksového sešitu 1. Více informací a ukázek najdete na http://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=49_&IdMenu=49&grafika=0

Zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku 1917
https://www.youtube.com/watch?v=Ls2NwEA3PxY
13. říjen 1917 - den, kdy tisíce lidí, věřících i nevěřících, byly svědky známého "Slunečního zázraku" - krátký film a video s historickými záběry najdete na https://www.youtube.com/watch?v=dOxOlNjrhac  a na https://www.youtube.com/watch?v=nAa5rI2BjbU
 

*****

 


Pomoc a úleva pro duše zemřelých

Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek ( svátost smíření, svaté přijímaní a modlitba na úmysl Sv. otce - Otče náš + Zdrávas Maria) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. (Dříve bylo možné odpustky získat pouze od 1. do 8. listopadu.) Nezapomínejme pomáhat našim drahým zesnulým z očistcového utrpení. Bůh si přeje, abychom jim pomáhali. Bohatě nám toto prokázané milosrdenství odplatí nejen On, ale i duše zemřelých. Ty se za nás modlí a vyprošují nám vše, co potřebujeme. Lidé, kteří nežijí v milosti posvěcující nebo nejsou křesťané, mohou požádat některého křesťana, který to může získat, o pomoc.

*****

Pouť k Panně Marii Svatohostýnské. Přijet na známé poutní místo Svatý Hostýn můžete kdykoliv během roku. Nezapomeňte si vzít láhev pro cenný suvenýr - svatohostýnskou vodu, kterou si můžete zdarma načepovat z vodovodních kohoutků dole pod schody, v blízkosti Vodní kaple. O tom, jak zázračně Panna Maria touto vodou mnohým pomohla a pomáhá, i o zázraku, který dal vzniknout pramenu, si už brzy můžete přečíst v rubrice ZAJÍMAVÉ PŘÍBĚHY na těchto stránkách. A nenechte se mýlit - voda kdekoliv jinde na Sv. Hostýně není stejná jako ta u Vodní kaple.

*****
Tisíce rodin na celém světě si každoročně připomínají 15 květen jako Mezinárodní den rodiny. Také v ČR probíhá řada akcí, které oslavují krásnou lidskou zkušenost,  že rodina je místem bezpečí a zázemí, místem naplněných vztahů, bezpečným prostorem pro růst a zrání. Jak oslavit den rodiny? Třeba takto: “ Poznejte své kořeny a životní příběhy vaší maminky, babičky, tatínka, dědečka a jejich rodičů. Udělejte nebo doplňte si svůj rodinný rodokmen o zajímavé příběhy a souvislosti, na které by bylo škoda zapomenout. Dotvářejí totiž nejen vaši osobnost, ale mnohé vám napoví a přispějí k většímu vzájemnému pochopení, odpuštění a rodové sounáležitosti.


*****

Svátek Božího milosrdenství.
https://zeny-matky-manzelky.signaly.cz/1604/bozi-milosrdenstvi

*****

Neplodnost, její příčiny a řešení pro konkrétní pár
Toužíte po miminku a ono stále nepřichází? Nebo jste na začátku těhotenství o miminko přišli? Také Vám říkají, že bez umělého oplodnění nemůžete otěhotnět?
Chcete využít vynikající zkušenosti s metodou NAPROHELP, kdy pod vedením zkušené lékařky již řada klientek úspěšně otěhotněla, přirozeně, ekologicky, bez nebezpečných zdravotních zásahů a eticky sporných způsobů, bez umělého oplodnění?
Více informací najdete na
http://www.cenap.cz/wks-neplodnost-priciny-reseni.php
*****

Máte problémy v rodině? Zkuste toto:

Panna Maria rozvazující uzly

Kolik je dnes rodin a jejich jednotlivých členů, kteří se občas potýkají s problémy, které jsou nad jejich síly i možnosti? Problémy v rodině, nesvornost v manželství, děti, které se nebezpečně vzdálily od rodinného krbu nebo od Boha.Vidíme to všude kolem nás a někdy se to bolestně dotýká i nás samotných nebo našich přátel. Co s tím můžeme dělat?
Nedávno jsem měl možnost vidět zvláštní obraz a k němu jsem četl informace, které mne zaujaly, protože nabízí zajímavou a účinnou pomoc v podobných situacích.
 
STŘÍPEK HISTORIE
K obrazu se váže příběh, který se udál v  polovině 17. století. Manželství Wolfganga a  Sofie Langenmantelových se jevilo jako úplný omyl a chybělo už docela málo, aby se definitivně rozpadlo. Pak se ale do  celé záležitosti vložil Jakub Rem, jezuita z  Ingolstadtu. Začal nešťastný pár svěřovat do ochrany Matky Boží, přičemž opakoval tuto nevšední modlitbu:
„Odevzdávám ti toto manželské pouto a  prosím tě, abys narovnala, co se v jejich vztahu zamotalo, a rozvázala všechny zasukované uzly!“

Bylo skutečně až zvláštní, jak rychle modlitba zapůsobila. Mezi manželi zavládla opět harmonie a  to v  takové míře, že se šťastně dožili stáří a  dočkali se i  dětí a  vnoučat. Jedním z  nejmladších vnuků byl Hieronymus Ambrosius Langenmantel, který ve svém srdci zaslechl hlas k povolání, uposlechl ho a  stal se augustiniánským řeholníkem v  klášteře v Augšpurku při kostele sv. Petra. Z vděčnosti za záchranu manželství svých prarodičů (a  tím vlastně i  za  dar svého života) nechal namalovat obraz, známý dnes jako Panna Maria rozvazující uzly.

MARIA PAPEŽE FRANTIŠKA
Kult Panny Marie rozvazující uzly se rozšířil až ve  20. století. Obraz padl do oka i argentinskému jezuitovi o.  J.  M. Bergogliovi, jenž v  Německé spolkové republice studoval. Jeho kopiemi později zaplnil Jižní Ameriku a zároveň s tím zde zavedl kult Panny Marie rozvazující uzly, totiž nepříjemné lidské problémy. Kostel Panny Marie rozvazující uzly byl vybudován rovněž na  konci 80. let v  rakouském Štýrsku – jakožto poděkování za  záchranu střední Evropy před důsledky černobylské nukleární katastrofy.

Pro papeže Františka svěření se Panně Marii je jakoby výměna pohledů Matky a dítěte. „Pohled! Jak je důležitý! Kolik věcí lze vyjádřit pohledem! Sympatie, povzbuzení, soucit, lásku, ale také výčitku, závist, pýchu a dokonce nenávist. Často pohled říká víc než slova anebo říká to, co slova nedovedou nebo se neodvažují říci,“ pronesl během modlitby růžence v  říjnu roku 2013:
„Na  koho hledí Panna Maria? Hledí na nás všechny, na každého z nás. A jak na nás hledí? Hledí na nás jako Matka: něžně, milosrdně, laskavě..... Jsme-li znaveni, sklíčeni, zdrceni problémy, hleďme na Marii, vnímejme její pohled, který říká našemu srdci: ,Do toho, dítě, budu ti oporou!’ Matka Boží nás dobře zná. Je Matkou, která dobře ví, co jsou naše radosti i  naše těžkosti, naše naděje a naše zklamání. Když pociťujeme tíži svých slabostí, svých hříchů, hleďme na  Marii, která říká našemu srdci: ,Vstaň, jdi k  mému Synu Ježíši, v Něm dojdeš přijetí, milosrdenství i nové síly pro pokračování v cestě,” řekl dále.

PŘIVINOUT SE K MATCE
Nemálo věřících, dokonce i  těch, kteří jsou s církví velice úzce spjati, se dnes ptá, nakolik má smysl zasvěcovat se Panně Marii, vždyť přece i  Bible říká, že k Otci můžeme přistupovat skrze Krista směle a  s  důvěrou (srov. Ef 3,12). Je opravdu zapotřebí odevzdávat se do rukou Neposkvrněné Panny?
Sv. Irenej z Lyonu poukázal ve svém díle „Proti bludným naukám“ (kniha III., 22. kapitola) na paralelu mezi Evou a Pannou Marií:
„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou,“ - to napsal již ve 2. století.

Příběh Panny Marie rozvazující uzly nás učí, že odevzdáním se Panně Marii nemáme chápat pouze svěřování jí velkých záležitostí našeho života, ale i  těch drobných, všech těch malých radostí a malých smutků, všech velkých překážek, ale i  malých uzlíků. Satan nám v tom může překážet a našeptávat nám, aby nás zmátl: neobtěžuj Marii takovými drobnostmi, vždyť to klidně zvládneš sám. Sám? Doopravdy?
Nejde o  nic jiného než o  to, abychom se srdečně přivinuli k Panně Marii a nepřešlapovali bezradně a sami na místě, ale dovolili jí, aby nás pozvedla k nebi. Smysl odevzdání se Panně Marii je toto: vložit do jejích rukou všechny uzly a  všechna ta zašmodrchání, dívat se na Krista skrze ni jako skrze brýle důvěrného odevzdání se, vzývat její pomoc v  těch nejnepatrnějších i v těch nejdůležitějších záležitostech.

Možná právě v tuto chvíli tě trápí nějaký ten uzel nebo soužení, s  nímž jsi se nedokázal vypořádat. Zdá se ti, že jsi už použil všechny způsoby a prostředky, že jsi už vyčerpal všechny možnosti a ptáš se sám sebe: Co mám ještě dělat?
„Nevíš? Požádej mě o pomoc, usmívá se na tebe vlídně Ježíšova Matka a vztahuje k tobě ruce. Tytéž ruce, jimiž k sobě vinula Dítě Ježíše. Svěř se do jejích rukou a s důvěrou očekávej zázraky. Ty malé i ty větší.

Informace k obrazu, které uvádím, napsal do časopisu IMMACULATA  P. Jacek M. Pędziwiatr ThLic., o překlad do češtiny se postaral Libor Rösner. Obrázek najdete například na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_rozvazuj%C3%ADc%C3%AD_uzly

*****
Očistec a svatá Faustyna (z Deníčku sv. Faustyny)
Sv. Faustyna nám přináší zajímavé postřehy týkající se očistce, jako třeba to, že největším utrpením duší v očistci je touha po Bohu (srov. Den. *20*), že duše v očistci navštěvuje a přináší jim velikou úlevu Panna Maria (srov. Den. *20*), že určité skutky a události odehrávající se na zemi zanechávají své stopy v očistci a v nebi (srov. Den. *1556*).
*1738 * Pán mi řekl: - Často vcházej do očistce, neboť tě tam potřebují. Touha  svaté Faustyny souzní s vůlí Boží. Když jí pán Ježíš předává Novénu, kterou se má modlit před Svátkem Božího milosrdenství, o osmém dni novény řekne: "Dnes mi přiveď duše, které jsou v Očistcovém vězení, a ponoř je do propasti mého milosrdenství, ať prameny mé krve ochladí jejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně ... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.(Den. *1226*)"
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hořkost, jíž byla zaplavena jeho přesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.
 Důležité také je zmínit se o tom, že k pomoci duším v očistci Faustyna využívá prostředky, které nabízí církev: svátosti a odpustky. K tomu je zvána nejen sv. Faustyna. Pokladnice církve je otevřena také pro nás. Dokud žijeme na zemi, můžeme z ní brát pro ostatní a také pro duše v očistci.
https://latroj.signaly.cz/1510/ocistec-a-sv-faustyna
*****

Katechizmus maminky Dona Boska, paní Markéty
Tento „Krátký katechismus“ pro děti je uchován v knihovně semináře v Turíně a objevil jej profesor Giuseppe Biancardi.Našli jsme ho v časopise Světlo, 4. čísle časopisu z roku 2014. Jsou tam zajímavé příhody ze života Dona Boska, jeho prorocký sen a jiné zajímavosti.
Člověk zakouší dojetí, když slyší plynout slova, která vycházela z úst maminky Markéty k pozorné mysli jejích dětí. Badatel Pietro Brado napsal: „Kdo chce prohloubit »prameny« náboženské mentality Dona Boska a jeho spirituality (a pak také jeho pedagogiky), těžko bude moci přeceňovat vliv, který vykonal Krátký katechismus, jejž on živě slyšel od matky a kněží, svých prvních náboženských vychovatelů."
Tady máme otázky a odpovědi první části „Předběžné lekce“:
Otázka: Co musí udělat dobrý křesťan ihned ráno, jak se probudí?
Odpověď: Znamení svatého kříže a říká: Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Otázka: A když udělal znamení kříže?
Odpověď: Je vhodné obětovat Bohu srdce a říct to těmito či podobnými slovy: Pane, můj Bože, daruji vám celé své srdce.
Otázka: Na co je třeba myslet, když člověk vstává z lůžka a obléká se?
Odpověď: Že Bůh je přítomen, že tento den může být posledním dnem našeho života; musí se oblékat co možná nejskromněji.
Otázka: Když pak vstal a oblékl se, co má udělat dobrý křesťan?
Odpověď: Pokleknout, když může, před nějakým zbožným obrazem a celým srdcem obnovit úkon víry v Boží přítomnost, udělat ranní úkon zbožného křesťana (to znamená pomodlit se ranní modlitbu).
Otázka: Když se pomodlil, co nejlepšího má křesťan každý den udělat?
Odpověď: Být na mši svaté.
Otázka: Jakým způsobem má být na mši?
Odpověď: Má myslet na Boha, na utrpení a smrt Ježíše Krista, děkovat Mu a prosit Ho o nutné milosti.
Otázka: Co má udělat předtím, než začne pracovat?
Odpověď: Obětovat svou práci Bohu a říkat z celého srdce: Můj Pane, nabízím vám svou práci a vy jí dejte své požehnání.
Otázka: Pro jaký cíl musí pracovat?
Odpověď: Pro Boží slávu a pro to, aby plnil Jeho svatou vůli.
Otázka: Co je vhodné udělat dříve, než začneme jíst?
Odpověď: Udělat znamení svatého kříže a říct zbožně: Pane, dejte své svaté požehnání nám a jídlu, které teď budeme
přijímat, abychom se uchovali ve vaší svaté službě.
Ještě několik dalších otázek a odpovědí z první lekce „Spojení s Bohem“:
Otázka: Kdo vás stvořil?
Odpověď: Stvořil mě Bůh.
Otázka: Proč nás Bůh stvořil?
Odpověď: Bůh mě stvořil, abych Ho miloval a sloužil Mu celý život a pak se šel s Ním radovat do nebeské vlasti.
Otázka: Jak můžeme Boha poznat v tomto životě?
Odpověď: Světlem rozumu a světlem víry.
Otázka: Jak Ho můžeme milovat a sloužit Mu v tomto životě?
Odpověď: Zachováváním Jeho přikázání a směřováním naší činnosti k Jeho cti a slávě.
Zajímavá fakta ze života Dona Boska najdete například v archívu časopisu Světlo, v čísle 4/2014 https://www.google.cz/search?q=katechizmus+maminky+Mark%C3%A9ty&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=wN3TVaiUOIq1UZbfhqgN

*****

Doporučujeme tyto zajímavé knihy (nejen) k roku Eucharistie:
Doporučujeme knihy Eucharistické záraky l a Eucharistické záraky ll. Je to chronologicky řazený přehled nejznámějších historicky doložených Eucharistických zázraků ve světě, se spoustou krásných barevných obrázků. Koupit se dají v obchodech s křesťanskou literaturou nebo přímo v e-schopu vydavatelství. Na http://www.verite.cz/cs/knihy-20 a na http://www.verite.cz/cs/knihy je najdete, i s popisem.

*****


*****
Své nebe chci trávit zde na Zemi! Vrátím se..., budu sestupovat ..., začnu své poslání ... Svatá Terezka z Lisieux
Dnes má svátek Sv. Terezička z Lisieux. V den svého svátku má každý svatý velmi mnoho darů k rozdávání. Tak si nezapomeň o nějaký říct, uděláš jí radost. Nechtěla by, aby jí zůstaly, chce je rozdat. Všechny.
"Ano," říká Terezka, "chci své nebe prožívat tak, že budu konat dobro na zemi" ...  "Budete se na nás dívat dolů z nebe, viďte?" "Ne, budu sestupovat!"... "Karmel je poušť, kam jsem se na přání dobrého Boha ukryla... V klášteře je můj život navenek tichý a nenápadný, ale až budu v nebi... Začnu své poslání ... Nemyslím ani tolik na štěstí, které mne tam čeká. To, co vzrušuje mé srdce, je láska, kterou dostanu a budu moci dávat. Duše obklopená láskou nemůže zůstat nečinná ... Až budu v nebi, budu čerpat z pokladů Božích, a uvidíte, jaké milosti vám vyprosím! Oh, tolik budu znepokojovat Boha, že i kdyby mě zpočátku chtěl odmítnout, moje neodbytnost ho přiměje splnit moje přání. Podobný příběh je přece i v evangeliu ... Budu házet napravo i nalevo všechny ty milosti, které Bůh vloží do mých malých dlaní. Nechci odpočívat, dokud budou existovat duše, které je třeba zachránit ... Ale až anděl řekne: "Čas už vypršel," pak si odpočinu ... "
"Pán Bůh by mi nedal touhu konat dobro na zemi po mé smrti, kdyby ji nechtěl uskutečnit, spíše by mi dal touhu spočinout v Něm... Jestli dobrotivý Bůh vyslyší tuto moji touhu, moje nebe se bude odehrávat na zemi až do konce světa..."
BŮH TEREZČINU TOUHU VYSLYŠEL.
V červnu 1897 (Terezka zemřela 30. září 1897) četli v klášteře o životě Aloise Gonzágy. Autor zdůrazňoval plodnost posmrtného života tohoto mladého jezuity, který zemřel ve 23 letech. Právě 9. června se četla historka o německém kanovníkovi, který prosil svatého Aloise Gonzágu, aby ho uzdravil, a světec se mu pak zjevil a na jeho lůžko seslal déšť růží, na znamení milosti uzdravení, které se kanovníkovi dostalo. Terezie, tehdy už hodně nemocná, ohlásila velmi vážně své kmotře: "Já také sešlu po své smrti déšť růží. Bude to pro vás znamení, že se na mne můžete obracet." Přidala i několik vět o tom, jak mají naložit s jejími rukopisy. Řekla, že je budou lidé číst a že z toho vzejde mnoho požehnání. A to se splnilo, i když její současnice to ani nenapadlo, něco takového. Kniha vyšla brzy po její smrti a při její četbě se dostávalo jejím čtenářům mnoho milostí a světla. Není klasický životopis, ale Terezčiny zážitky a myšlenky. Dodnes to takto funguje a Autobiografické spisy (Dějiny duše) čtou s velkým užitkem lidé na celém světě. http://www.ikarmel.cz/kniha/Autobiograficke-spisy_10008.html
30. září 1897 se Terezka konečně setkala se svým milovaným nebeským ženichem tváří v tvář. Konečně uviděla nebeskou slávu a její obyvatele v celé jejich opravdové podobě, jak si to vždy přála. Konečně se vrátila z pozemského vyhnanství domů. Boží dítě se jistě hned radostně vrhlo do Boží náruče.
Skromná rakev z bílého dřeva, ve které bylo uloženo tělo Terezčino, opustila 4. října Karmel a vydala se na hřbitov. A co se stalo potom? V tisku tehdejší doby se psalo o tom, že: Sotva byl vztyčen dřevěný karmelitánský kříž na prostém vršku, jež byl jejím hrobem, z Lisieux stoupala pověst, rozvinula plachty nas světem, rychlá a mocná, jako vysoký příliv u břehů oceánu. Nesena, nevím, jakými hlasy, jakým předvěděním, jakou vděčností, jakým pozdvižením duší nebo jakou radostí duchů, odrážená nevím jakými ozvěnami, ale nespočetnými, nesla všude úctu a žádost křesťanského lidu. Představu o tom mohou dát jen nevídané manifestace, jimiž se národ dožadoval, aby byla Terezka zařazena mezi svaté. Také z Anglie, Kanady a Brazílie docházely do Říma žádosti o její blahořečení. A kardinál Vico, prefekt Kongregace Ritů, zvolal: "Musíme si pospíšit s oslavou této malé světice, nechceme li, aby hlas národů nás předešel!"
Vlastní Tereziino poslání začalo. Přišel čas jejího působení na zemi. Oznámených zázraků bylo nadbytek, jako květin ve vysoké jarní trávě. Celé svazky knih byly brzy složeny z vypravování o dobrodiní, na něž je Terezie tak štědrá. Všecka skloněna nad lidskou bídou, jak byla slíbila, zdá se opravdu, že žije spíše na zemi než na nebi. Je tu, je přítomná, je s námi, objevovalo se v dopisech. Ona, jež za svého života neučinila jediného zázraku, má dnes k dispozici stavidla věčného milosrdenství. Nikdo neznal lépe než ona obtíže denního života a přícházela ochotně na pomoc všem, jež život bolestně zraňoval. V letech 1914 - 1918 opravdovou světicí armády. K jejímu hrobu přinášeli vojíni z obou stran fronty své medaile a odznaky, růže a jiné věci jako výraz vděčnosti a obdivu.
Její cesta duchovního dětství je od té doby přímou cestou k Bohu pro mnoho lidí. Může ji následovat každý. Když budou číst mé spisy, lidé poznají více lásku dobrotivého Boha a zjistí, jak je jim Bůh už zde na zemi blízko. Poslouží jim jako světlo k tomu, aby ho více poznali.
V posledních letech jejího života, když se jí spolusestry ptaly, jaké duchovní knihy by jim roporučila číst, říká:
"Pokud jde o mne, nenacházím už vůbec nic důležitého v jiných knížkách než v evangeliu. Tato kniha mi stačí. Naslouchám s potěšením tomuto Ježíšovu slovu, které mi říká vše, co mám dělat": "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem", a tak mám pokoj podle Jeho něžného přislíbení: "... a najdete odpočinek pro své duše".
Více informací a obrázky najdete například na http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/.

*****

Slavte výročí své rodiny pod patronátem Ježíše Krista - svěřte svou rodinu do péče Jeho božského srdce.Využijte naplno svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova! Podrobnosti na https://ivasek.signaly.cz/1406/zasveceni-rodiny-bozskemu-srdci-pane
*****
Podstata, členění a nekonečná hodnota každé mše svaté, která je zpřítomněním Kristovy oběti na kříži a pro věřící tou nejúžasnější možností, jak se v tomto životě setkat s Kristem.
Co máme z toho, že chodíme na mši svatou? Co nám tam dají, co si můžeme odnést? Tohle je pěkně vysvětleno na http://www.tvnoe.cz/detail-poradu/muj-buh-a-walter-mse-i.html vidět a slyšet to přes internet nebo na televizní obrazovce TV NOE můžete tento a příští týden. Hlavní části mše svaté jsou podle toho tři: očištění, osvícení a sjednocení s Bohem. Kdo můžete, nahrajte si to a pusťte to těm, kdo neví, kdy a co si mohou ze mše svaté odnést a chodí tam jen proto, aby měli čárku za účast. Ti si neodnesou skoro nic.
*****
Soutěž pro děti Nakresli betlém  344.36kB
Technika: textilní koláž - kresli, maluj a dolepuj textilní materiály. Uzávěrka soutěže je 8. ledna 2016 v 18. hodin. Více v plakátku, odkaz je zde
Přehled společenství mládeže napříč celou ČR.

Přehled společného setkávání mladých křesťanů v každém městě vytváříme spolu s mladými na www.spolco.cz.

Najdi svoje město a přijď se podívat mezi nás!

Chybí tam tvoje město? Doplň potřebné informace pro nové studenty a pracující absolventy, aby věděli, kam a kdy mohou přijít.

2. října má svátek tvůj anděl strážný. Zazpívej mu spolu s Hradišťanem:

http://www.youtube.com/watch?v=FI9hkq8V8rk

kořalka pekelná.jpg
Kořalka pekelná aneb téměř prorocký text z dávných časů. Zvláště 8. a 13. verš je nyní aktuální...Po kliknutí na obrázek se vám otevře v čitelné velikosti. Text je volně šiřitelný, ke stažení a tisku to najdete v PDF na http://tinyurl.com/koralka
18. září má svátek sv. Josef Kopertinský, patron studentů a přímluvce těch, kdo skládají zkoušky. Nejraději a nejúčinněji se přimlouvá za ty, kdo se svědomitě učí, ale pro množství informací a malou mozkovou kapacitu, či jiné vážné překážky se obávají zkoušek.

Pěknou modlitbu s prosbou o pomoc najdete na https://mrjatko.signaly.cz/1201/modlitba-studenta

Více informací o Josefovi na http://www.minorite.cz/minorite-v-cr/aktuality/z-domova/svaty-josef-kopertinsky-patron-studentu.html

Komu pomohl, nezapomeňte poděkovat a nabídnout mu modlitbu nebo nějakou oběť na jeho úmysl, ať mu taky uděláte radost.

Chcete se naučit slovensky? Na slovake.eu/cs/ najdete plnohodnotný kurz online a zdarma, Naučte se slovensky rychle a jednoduše, moderním, praktickým a zábavným způsobem! Kvalitní online kurzy, jazykové kvízy, cvičení a zábavné hry jsou pro vás k dispozici zdarma. Na této mnohojazyčné stránce se můžete učit slovenštinu opravdu snadno a rychle.  Portál obsahuje jazykové kurzy různých úrovní (A1 a A2) s mnoha cvičeními, zábavnými hrami, slovníky – vše, abyste se mohli seznámit s gramatikou, učit se nová slova, či dokonce začít komunikovat s ostatními uživateli této stránky ve slovenštině. Kromě toho zde můžete najít i různé informace o Slovensku – středoevropské zemi se zajímavou historií, krásnou přírodou a mnoha turistickými místy (slovake.eu/cs/)

Jaké to bylo v Nitře?

Několik dojmů z 6. Letní mezinárodní školy esperanta včetně fotografií najdete na

http://miroslavhruska.blog.idnes.cz/c/282571/Nekolik-dojmu-z-6-Letni-skoly-esperanta-v-Nitre.html#t2

Wilhelm Busch.JPG

Mladý Wilhelm procházel životem podobně, jako většina dnešních mladých lidí. Přestože vyrostl ve věřící rodině, zbožný rozhodně nebyl. Kdyby mu jako mladému důstojníkovi někdo řekl, že jednou bude kázat v kostelích, hlasitě by se mu vysmál, protože Bůh ho v té době vůbec nezajímal. V knize se dozvíte, co zpúsobilo, že tisíce lidí přicházelo později na jeho přednášky a ještě více četlo jeho knihy. Byl přesvědčen, že evangelium o Ježíši je nejdůležitější zprávou všech dob. A lidé, kteří slyšeli nebo četli jeho zprávu o tom, jak Bůh změnil jeho život, sami často zjistili, že Ježíš je Ten, koho i oni potřebují pozvat do svého života. Že Bůh je zásadním tématem pro celý svět, pro život všech lidí.

Když v roce 1966 pastor Wilhelm Busch zemřel, rozšířila se tato zpráva jako lesní požár po celém Německu. Zanedlouho poté, co ji potvrdilo radio a televize, byli smutní lidé i v jiných částech světa. Dnes jeho jméno dobře znají jak na Sibiři, tak v Jižní Americe nebo na Mysu Dobré naděje. Jeho knihy jsou přeloženy do všech známých světových jazyků. Tu nejčtenější z nich, brožurku s názvem "Ježíš, náš úděl" (českou zkrácenou verzi) vám nyní nabízíme k četbě on - line a zdarma, na stránkách

http://weepinka.blog.cz/rubrika/kniha-jezis-nas-udel/2

Kapitoly jsou tam bohužel řazeny odspodu, takže na číslování moc nehleďte a do čtení se pusťte postupně od spodních odkazů na stránce směrem nahoru a pak na další následující odkazy.

 Nahlédněte do některé kapitoly a uvidíte, že zajímavých je všech 17 kapitol. Kniha ve zkrácené verzi, kterou vám nabízíme, není určena k prodeji. Její šíření je možné pouze k nekomerčním účelům, bez dodatečných změn a doplňků, zdarma. Můžete si ji stáhnout na

Společný výlet pro maminky - maminky, domluvte se spolu a vyrazte někam na hřiště nebo do blízkého zookoutku se svými dětmi. Je to fajn relax pro všechny.

*****

Zajímavá akce pro nezadané: exercicie pro vysokoškoláky a cetileté:

https://www.signaly.cz/exercicie-pro-vysokoskolaky-a

14. - 19.8. 2012 se uskuteční Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Mladí lidé od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých věřících lidí a setkat se se svými biskupy, se mohou přihlásit on-line na
http://signaly.bluepro.cz/prihlaska/

Přihláška:

Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku

do 31. července. Přihláška je závazná.

Na zadanou emailovou adresu Ti přijde potvrzovací email s ID kódem, který slouží k ověření stavu Tvé přihlášky.

Stav své přihlášky si můžeš ověřit v záložce "Kontrola přihlášky" na uvedené www stránce.

Letní škola esperanta - největší evropské setkání mladých esperantistů letošního léta, určeném všem studentům esperanta (včetně úplných začátečníků), proběhne od 21. do 29. července 2012 na Slovensku v Nitře.

Více informací o setkání v češtině: http://cs.lernu.net/ses/

Připraven už je kvalitní výukový i zábavní program, s koncertem vystoupí např. "Martin kaj la talpoj" ze Švédska, představena bude i nová esperantská divadelní hra Georga Handzlika a Sašy Pilipoviće. Chybět nebude ani tradiční ochutnávka vín či národní večer.

Přihlášeno je už 188 účastníků, což je nový rekord. Přihláška je na: http://cs.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/2012/aligxilo.php

S předplatbou zálohy do zahraničí (která je nutná, aby vaše přihlášení bylo platné) vám rádi pomůžeme - pište na cxej@blahus.cz

Letní Kurz Příprava snoubenců na manželství

Poslední setkání účastníků letního kurzu bude v pátek 22.6.2012:  P. Mgr. Jan Turko, děkan,  bude mít setkání se snoubenci, kteří budou mít svatbu ve farním kostele v Uherském Hradišti

Nabízíme náhradními termíny pro ty, kdo se nemohli účastnit všech setkání, pořádaných Centrem pro rodinu. Mohou se přihlásit i noví zájemci o přípravu na manželství.

Náhradní termíny:

Téma č. 3: středa 13.6.2012 v 17.30 hodin

Téma č. 1: pátek 15.6. 2012 v 18.00 hodin

Téma č.4: pondělí 25.6.2012 v 18.00 hodin

Téma č. 2: pátek 29.6.2012 v 18.00 hodin

Komu chybí některá témata, ozvěte se e-mailem do Centra pro rodinu (uhcpr@seznam.cz). Více informací o kurzu najdete v rubrice Pro snoubence.

Den otců - 17.6.2012

Den otců je svátek, který se u nás stává čím dál více oblíbenějším. Hlavně tátové se na tento svátek těší, vždyť si přece za svou péči také zaslouží nějaký ten dáreček. Letos Den otců připadá na neděli 17. června.

Dejte najevo svým tatínkům a dědečkům, jak si jich vážíte a jak je máte rádi. Věnujte jim něco zajímavého, originálního, připravte zajímavý rodinný výlet, slavnostní oběd nebo večeři, nebo jim připravte překvapení v podobě malého dárečku, vlastnoručně zhotoveného dětmi. Oslavte třetí červnovou neděli mezinárodní  Den otců.

V České republice, kde se ještě Den otců oficiálně neslaví, se koncem roku 2008 objevily návrhy, aby se tento významný den stal součástí našeho kalendáře tak, jako je tomu již ve většině zemí.

Tento významný svátek připadá podle americké tradice na 3.neděli v června. Oficiálně se začal Den otců slavit od roku 1972, za vlády presidenta Richarda Nixona. Ale jeho počátky sahají už do počátku 20. století.
Proč se vůbec Den otců slaví?

Svátek byl pravděpodobně inspirován osudem rodiny Smartových. Maminka šesti dětí, paní Smartová, brzy zemřela a všechny potomky vychovával jen jejich otec - Wiliam Smart. Na jeho počest pak uspořádala jedna z jeho dcer velkou oslavu, aby tak tatínkovi projevila svou vděčnost za všechno, co pro ně udělal.

Milé maminky na rodičovské dovolené,

chcete spolu s dalšími maminkami a jejich miminky i malými dětmi společně prožít zábavný a zároveň užitečně strávený čas? Zveme vás každé pondělní dopoledne od 9.30 - 11.30 ke společnému setkávání na faru v Uherském Hradišti. Své děti vezměte s sebou. Zvoňte na zvonek Farní kancelář. Případné dotazy volejte na tel. 731 646 898, nebo pište na e-mail uhcpr@seznam.cz.

VII. světové setkání rodin, Milán, 30. 5.–3. 6. 2012

Sedmé světové setkání rodin, tentokrát v italském Miláně. Tématem setkání je „Rodina – práce a slavení“.

Přímý přenos nedělní bohoslužby, které bude papež Benedikt XVI. předsedat od 10.00 hodin, nabídnou divákům z České republiky hned dvě televizní stanice: TV NOE a ČT 2.

Toto setkání je jak se zdá i pro samotného papeže velkou prioritou, protože nám nabízí možnost jak se v rámci tohoto setkání otevřít pro milosti, které Bůh skrze církev chce dát rodinám. Informace o papežem dané možnosti, jak při tomto setkání získat plnomocné či částečné odpustky pro naše rodiny: Aby se věřící co nejlépe duchovně připravili na svou účast na této události, Svatý otec Benedikt XVI. jim rád uděluje dar odpustků s cílem, aby se při dodržení následujících dispozicí v duchu skutečného pokání a povzbuzeni láskou věnovali posvěcování rodiny a následovali příklad svaté Rodiny – Ježíše, Panny Marie a Josefa.
Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) těm věřícím, kteří se s duchem odpoutaným od veškerého hříchu oddaně zúčastní některé bohoslužby během tohoto Světového setkání rodin i jeho slavnostního zakončení.
Ti věřící, kteří se této události nebudou moci zúčastnit, mohou dosáhnout plnomocných odpustků za stejných podmínek, pokud se v duchovním spojení s věřícími přítomnými v Miláně v rodině pomodlí „Otče náš“, „Věřím v Boha“ a další vroucí modlitby s úmyslem, aby od Božího milosrdenství vyprošovali dosahování výše zmíněných cílů, a to především tehdy, když slova Svatého otce budou přenášena rozhlasem a televizí.
Dále se udělují částečné odpustky věřícím pokaždé, když se s kajícím srdcem budou v uvedené době modlit za blaho rodin. Předkládaný dekret má platnost pro tuto příležitost.

Aktuální informace a přípravné katecheze najdete na

http://www.rodiny.cz/07/?pg=akce_svetova_setkani_rodin


Setkání mladých Lednica 2000

Průběh akce najdete na http://www.lednica2000.pl/spotkania-lednickie/2-czerwca-2012/relacja/

Momentálně je na lednických polích 50 000 účastníků. Oficiální zahájení je v 17.00, přenost končí po půlnoci, kdy účastníci procházejí bránou ve tvaru ryby - bránou třetího tisíciletí a loučí se s otcem Janem Gorou, a dalšími organizátory setkání.

Průběh setkání můžete sledovat živě přes internet na

http://www.lednica2000.pl/spotkania-lednickie/2-czerwca-2012/transmisja/

svatba.jpg

Letní kurz přípravy snoubenců na manželství začíná 13.4.2012

Přihlásit se na přípravu v Centru pro rodinu je možno buď e-mailem, telefonicky nebo osobně v Centru pro rodinu v Uherském Hradišti, případně přijít přímo na setkání v Centru pro rodinu. S sebou si prosím všichni, snoubenec i snoubenka, vezměte tenký sešit formátu A5 a propisku !

Domluvit si možnost církevního sňatku, termínu svatby a podobně je třeba osobně u kněze, který vás bude oddávat. Bud během úředních hodin na farním úřadě, nebo na prvním setkání s knězem, případně si telefonicky dmluvit schůzku, nejlépe nejpozději 3 měsíce před plánovanou svatbou.

Termíny  setkání :

pátek 13.4.2012: P. Mgr. Jan Turko, děkan

pátek 27.4.2012: Centrum pro rodinu, téma č.1

pátek 11.5.2012: Centrum pro rodinu, téma č.2

pátek 25.5.2012: Centrum pro rodinu, téma č.3

pátek 8.6.2012: Centrum pro rodinu, téma č.4

pátek 22.6.2012:  P. Mgr. Jan Turko, děkan - setkání se snoubenci, kteří budou mít svatbu ve farním kostele v Uherském Hradišti

Bližší informace najdete v rubrice "Pro snoubence" vlevo pod menu.

Pozvánka na XVI. SETKÁNÍ MLADÝCH LEDNICA 2000

http://www.youtube.com/watch?v=DVmwDj7NIF8&feature=related

Ludzie Ewangelii Daleko Nieście

Imię Chrystusa   Amen

2. června 2012, Polsko - přijeďte nebo nahlédněte přes internet!

Na setkání mládeže v Polsku, nazvané Lednica 2000, kam jsou každoročně srdečně zváni i mladí z okolních zemí, se už tradičně můžete podívat alespoň přes internet. Setkání začíná v sobotu odpoledne, a končí po půlnoci. Spí se bud ve spacáku společně na nádraží, při čekání na vlak, nebo cestou vlakem, nebo kdo chce, zajistí si nocleh někde poblíž. Lednogóra je vesnice, ve které se nacházi nejbližši žel.stanice a vsechno probihá na Lednickych polich - loukách (Pola Lednickie - na mapě se dají najít přesně). Někdo přijde na lednické louky, kde je setkání, pěšky (kolem 6 km), někdo se sveze autobusem. Obě možnosti využívají davy nadšených mladých lidí. Akce se koná za každého počasí, proto je dobré si vzít s sebou pláštěnku, karimatku, jídlo, pití a pod. Poláci s sebou nosí tzv. izotermickou folii (220x140cm), která skvěle ochrání proti chladu, slunci i dešti a přitom je lehoučká a skladná. Dá se koupit i u nás, v lékárnách, stojí 24 Kč, je v balíčku asi 10x8cm .

Letošním motem je : Láska tě najde! Program bude zaměřený na prozkoumávání hlubin Božího milosrdenství a Deníčku sv. Faustyny.

Spotkamy się pod hasłem: "Miłość Ciznajdzie!". Pragniemy zapoznać się z fragmentami Dzienniczka św. Faustyny i odkrywać głębie Bożego Miłosierdzia.

V sobotu 2.6.2012, kdy se setkání koná, bude na http://www.lednica2000.pl/duszpasterstwo/transmisja/ nebo na http://www.lednica2000.pl/spotkania-lednickie/4-czerwca-2011/transmisja-internetowa/

přímý přenos (začátek bude uveden na stránkách asi týden před setkáním). Setkání organizuje každý rok polský kněz, dominikán Jan Gora OP. Je to událost plná modliteb, hudby, tance, setkání s Bohem i s přáteli z různých zemí. Netančí a nezpívá se jen na podiu, ale tančí se a zpívá po celých rozlehlých lednických loukách u jezera. Mladí křesťané tak vyjadřují svou radost z toho, že jsou Božími dětmi a vzdávají Bohu chválu. Kdo tam jednou byl, vždy se rád vrací, i když je to od nás poměrně daleko. Více informací najdete na http://www.lednica2000.pl/

Z ČR pravidelně jezdívá několik skupinek, jedna jako oficiální delegace. Pokud byste se chtěli připojit, informujte se na DCM nebo přímo na Praze na sekci pro mládež, u P. Jendy Balíka. Myslím, že i letos dostali pozvání.

Nejlépe je poptat se těch, kdo tam jedou už po několikáté, jaké to je a podle toho se zařídit.

Jeden zajímavý popis setkání v roce 2009 je (v češtině) na blogu https://angelar.signaly.cz/0906/ogolnopolskie-spotkanie-modych-lednica

Je toho hodně i na youtube. Fotky od některých účastníků včetně komentářů najdete i na

http://www.signaly.cz/fotkyAlbum.php?albumId=29114

http://www.signaly.cz/fotkyAlbum.php?albumId=29122

http://vojtec.signaly.cz/0906/at-vstoupi-duch-tvuj

http://evulka.signaly.cz/0906/zmrznuti-v-lednici-alebo

Tak neváhejte, dejte dohromady partu a vyrazte na cestu za dobrodružstvím, za Láskou a hlubinami Božího Milosrdenství. I když je většina programu v polštině, dostanete sešitek s texty a písněmi, jejichž melodie dobře znáte. A nikomu nebude vadit, když se přidáte ke zpěvu a tanci se společnou písní, ale s českým textem. Důležitá je radost se setkání s ostatními mladými, kněžími a s Bohem. A ta na tomto setkání nikdy nechybí.

Pojeďte s námi na Pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání na Svatý Hostýn.

Pouť uherskohradišťského děkanátu letos bude v sobotu 26.05. 2012 na Svatém Hostýně. Program pouti začíná odpoledne v 15. 00 hodin. Kdo by chtěl jet objednaným autobusem z Uherského Hradiště, přihlaste se v sakristii farního kostela nebo v Centru pro rodinu (na faře). Zároveň s přihláškou vybíráme zálohu 100 Kč. Je také možnost přidat se ke skupince, která pojede na pouť na kole, nebo můžete jít s jinou skupinkou pěšky lesem na kopec, z Bystřice pod Hostýnem.

20. května 2012 slavíme Den rodin.

Založte si kroniku vaší rodiny!

Zaznamenejte si do ní různé vtipné historky, úspěchy vaše i vašich dětí, vyslyšené modlitby, narozeniny, společné poutě, výlety, dovolenou a další výjimečné nebo zajímavé události, které se vám během roku přihodí. Můžete přidat i fotky. Bylo by škoda, kdyby se na krásné společně prožité chvíle a na požehnání, které jsme od Boha dostali, zapomnělo. Časem se k těmto záznamům budete rádi vracet. Poslouží vám taky při významném jubileu některého člena rodiny.

13. května nezapomeňte oslavit Den matek!

20. května je Den rodin.

1. června mají svátek děti, je Mezinárodní den dětí.

17.června nezapomeňte oslavit Den otců!

V roce 1914 oslavy prvního národního Dne matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Jako symbol poděkování matkám byla určena květina – bílý karafiát. V tento den matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno potřebné obstarávaly muži s dětmi, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, komu maminka už zemřela a červenou ti ostatní.

Samozřejmě i tatínkové mají nárok na úctu svých dětí a manželek. V dnešní době, kdy je krize otcovství, si ti opravdoví tátové, starostliví a zodpovědní, zaslouží svůj speciální den - Den otců. Tento den připadá vždy na třetí neděli v červnu.

Svátek byl pravděpodobně inspirován osudem rodiny Smartových. Maminka šesti dětí, paní Smartová, brzy zemřela a všechny potomky vychovával jen jejich otec - Wiliam Smart. Na jeho počest pak uspořádala jedna z jeho dcer velkou oslavu, aby tak tatínkovi projevila svou vděčnost za všechno, co pro ně udělal.

 

 

Mezinárodní škola ESPERANTA pro jednotlivce i pro celou rodinu.

Když chceš získat peníze, nauč se anglicky. Chceš-li najít nové přátele z různých zemí světa a prožít zajímavá dobrodružství, nauč se ESPERANTO!

Letní školu esperanta organizuje E@I v době od 21. července do 29. července 2012 v Nitře (Slovensko). Koná se v prostorách vysokoškolských kolejí (ŠD Zobor).

Dopoledne probíhá výuka esperanta, odpoledne zábava (výlety, zajímavé přednášky, sport atp.) a večer kulturní program (koncerty, filmy, zábava, včetně oblíbeného národního večera, ve kterém se představí hostitelská země). Akce je vhodná i pro úplné začátečníky v esperantu (výuka probíhá tzv. "přímou metodou"), i pro pokročilé.

Více informací (v českém jazyce) i přihlášku najdete na:

http://cs.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/2012/index.php

Cena pro studenty do 18 let a děti je pouze 10 euro, pro dospělé zhruba 50 euro. Pro držitele karet ISIC je dohodnuta významná sleva na ubytování.

Do konce dubna je možno se přihlásit na telefonním čísle 603 545 617 k účasti na VII. světovém setkání rodin: Miláno, 30.5. – 3.6.2012.

VII. světové setkání rodin: Miláno, 30.5. – 3.6.2012

V roce 2012 proběhne již Sedmé světové setkání rodin, tentokrát v italském Miláně.

Tématem setkání je „Rodina – práce a slavení“.

„Nadcházející Světové setkání rodin vytváří jedinečnou příležitost pro nové zamyšlení nad prací a slavením s ohledem na sjednocenou, životu otevřenou rodinu, dobře začleněnou ve společnosti a v církvi, která vedle ekonomického zajištění rodinného jádra věnuje pozornost i kvalitě vztahů.“ Papež Benedikt XVI.

Nabízíme možnost společné účasti rodin z ČR na tomto světovém setkání, které zajišťuje cestovní kancelář Miklas Tour. Podrobnější informace získáte na tel. 582 338 411 nebo 603 545 617. Přihlášky mají rodiny směřovat přímo na CK Miklas Tour. Najdou je na  http://www.miklastour.cz/prihlaska/
 a pak je mají podepsané zasílat na CK Miklas Tour, Pešinova 21, 796 01 Prostějov. Kvůli velikému zájmu o ubytovací kapacity v Miláně je třeba se přihlásit co nejdříve.

Aktuální informace a přípravné katecheze najdete na

http://www.rodiny.cz/07/?pg=akce_svetova_setkani_rodin

DEN VELKÉ AMNESTIE PRO CELÉ LIDSTVO.

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
15. dubna 2012

 Neděle, která následuje po Velikonocích, je Neděle Božího Milosrdenství. Je to den velké amnestie pro každého člověka i pro celé lidstvo.

Je možnost získat mnoho velkých darů a milostí.  Podmínka je být po dobře vykonané svátosti smíření, tedy ve stavu milosti posvěcující, bez těžkého hříchu, a přistoupit v tuto neděli ke zdroji života, ke svatému přijímání. V tento den jsou otevřena stavidla Božího milosrdenství. Tento svátek je útočištěm a otevřenou náručí Boží pro všechny lidi, zvláště pro všechny, i ty největší, hříšníky.

 

Novéna k Božímu milosrdenství, tzv. Korunka:

http://andelstrazny.webgarden.cz/novena-k-bozimu-milosrdenstvi

Novénu včetně nádherných modliteb, které nadiktoval blahoslavené sestře Faustyně sám Ježíš, najdete na

http://www.kmbm.cz/ucta_k_bozimu_milosrdenstvi/svatek/

Je možné se ji modlit i kdykoliv jindy během roku. Celá církev se ji modlí během 9 dní před Nedělí Božího milosrdenství, začíná se na Velký pátek. Modlitbou novény můžeš získat všechny milosti i časné dary, které potřebuješ pro sebe nebo jiné lidi !  Není to jen nějaká další pobožnost či modlitba navíc. S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osudu a o osudu lidí, za které se budeš modlit. Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému.

Bože,
nabízím Tvému milosrdenství svou minulost,
Tvé lásce svou přítomnost,
Tvé prozřetelnosti svoji budoucnost.

(Pater Pio)
    

Děkanátní setkání mládeže UH děkanátu na Velehradě

31. března 2012

Očekávejte:

- mši svatou

- dost dobrý oběd

- pana Tomáše Řeháka, paní MUDr. Krausovou, pana Otmara Olivu s tématickými přednáškami (náš skvělý děkan P. Mgr. Jan Turko tam bude taky)

- přijedou i Paprsky

- účastnický příspěvek 60 Kč

- a spoustu dalšího programu

Pro více informací nebo v případě nejasností pište na: eizinka.24@seznam.cz

Přednášky Tomáše Řeháka (Jeho brožurky pro mládež  - Sex, šlehačka na dortu a Sex, AIDS, vztahy - si můžete (zdarma, bez nutnosti stahování) přečíst na pravém bočním panelu těchto stránek. Po kliknutí se vám zobrazí jednotlivé kapitoly)

Více informací na http://uhmladez.signaly.cz/dekanatko

PUTOVÁNÍ S DĚKANEM P. Mgr. Janem Turkem

Každou první neděli v měsíci vás uherskohradišťský děkan P. Jan Turko zve, abyste se spolu s ním vydali
na pěší pouť na Velehrad. P. Turko putuje spolu
s ostatními poutníky za každého počasí!
Cestou do Starého Města je prostor pro povídání,
na poutní stezce na Velehrad (cyklostezka) je pak prostor pro modlitby. Pokud se chcete některou neděli přidat, přijďte na sraz  ve 12.30 k farnímu kostelu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Na Velehradě je potom (v rámci běžného harmonogramu bohoslužeb)
v 15.00 hodin sloužena mše svatá v bazilice.

Termíny jednotlivých poutí najdete na www.farnostuh.cz/Dokumenty/pesipoutnaVelehrad.pdf
Anička Zelíková.jpg

Otec arcibiskup Jan Graubner a farnost Napajedla Vás zvou ke společné pouti ke hrobu Aničky Zelíkové, při které budeme děkovat za dar počatého života. Plakátek s programem a vice informací o pouti i Aničce Zelíkové najdete na http://napajedla.farnost.cz/

Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy pro děti i dospělé,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,víra,
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one