Zázraky lásky,příběhy pro děti i dospělé,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,víra,

ADVENT a VÁNOCE

ADVENT A VÁNOCE - o čem to je.
Níže pod tímto textem najdete zajímavé tipy na prožívání adventu v rodině i ve společenství mládeže. Najdete tu několik článků, proč vlastně máme Advent a proč slavíme Vánoce i návod, jak si opravdový adventní věnec vyrobit.
Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně ( 25.12).  Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok jiný den v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Štědrý večer je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku. Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
Večery u advetního věnce vytvoří v rodině s dětmi krásné společenství, prohloubí pěkné vztahy mezi jednoltivými členy rodiny a umožní všem tu pravou, radostnou a zajímavou přípravu na Vánoce. Kdo z různých důvodů nemá nikoho, s kým by adventní večery prožíval, je zván do našeho virtuálního společenství. Inspiraci zde naleznou i různá společenství mládeže.
Pod rubrikami 1. adventní týden až 4. adventní týden (pod MENU v levé části www stránek) najdete krátké zajímavé články a modlitby na každý den adventu. Další příběhy budou postupně doplňovány.
*****************
adventní věnec.jpg
KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ DO OBRÁZKU

Večery u adventního věnce pro rodinu s dětmi:

Prožijte spolu během adventu kouzelné večerní půlhodinky: Posaďte se i s dětmi kolem adventního věnce. Zhasněte (ztlumte) světlo v místnosti (můžete rozsvítit ve vedlejší místnosti a nechat pootevřené dveře). Tím vytvoříte pěknou tajuplnou atmosféru. Zapalte patřičný počet svíček, a společně si zazpívejte nebo pusťte adventní nebo vánoční písničku třeba z CD. Přečtěte si krátký zajímavý příběh třeba z naší adventní nabídky na každý den nebo několik veršů z Bible. Pomodlete se večerní modlitbu. Zakončit adventní večerní posezení můžete opět písničkou a následným zhasnutím svíčky. Když je odkud vybírat zajímavé příběhy, tak vám ani příprava nezabere moc času. Děti jsou velice vděčnými posluchači, ale také rádi příběh i přečtou a těší se na společnou nevšední aktivitu. Zvlášť, když jim dovolíte zaujmout polohu, jaká jim vyhovuje, a zapálit příslušnou svíčku (případně zapálit tutéž svíčku znovu po každé aktivitě během 1. týdne, kdy má svítit jen jedna, pokud jsou malé a nedokázaly by počkat, až se vystřídají s ostatními sourozenci další den). Je to vše pro radost dětí i rodičů a pro podporu vzájemné radostné pospolitosti a zároveň je to skvělá forma předávání víry v rodině. Vše by mělo probíhat v naprosté pohodě a vstříctnosti, nikdo by neměl být k žádné aktivitě nucen. Některé děti zpočátku jen z povzdálí přihlížejí, tak je nechte, později se k vám rády přidají. Musí si často na společné aktivity teprve zvyknout. Nakonec si je zamilují stejně jako vy. Děti většinou tyto adventní večery potom často vyžadují každý rok a vzpomínají na to celý život. Jsou to opravdu nezapomenutelné duchovní zážitky. Příběhy zapomenete, ale nikdy nezapomenete, jak dobře vám spolu v adventu bylo.

Děti milují rituály a společné pohodové chvilky s rodiči.  Nemusí vzorně sedět, mohou ležet na zemi, na gauči, sedět někomu na klíně, poskakovat, zkrátka všechno, co vaše nervy vydrží a co nezpůsobí požár. Jen při krátké modlitbě by se měly chovat uctivě a tiše, pokud to už dokáží a jsou schopny to pochopit.

  Pod rubrikami 1. adventní týden až 4. adventní týden najdete krátké zajímavé články a modlitby na každý den adventu, nebo použijte vlastní zdroje. Je dobré  začít adventní večer nějakou vánoční nebo křestanskou písní, třeba Vánoce přicházejí. Zazpívejte si, nebo pusťte CD.

Další příběhy a modlitby najdete v dětské Bibli a v kancionálu. Zavzpomínejte taky na oblíbené modlitby svého dětství a na to, jak jste slavili Vánoce, když jste byli ještě malí.

Kdo máte čas a chuť, můžete si zkusit adventní věnec vyrobit sami podle návodu na

http://www.vira.cz/glosar/index1.php?sel_id=59

Advent není jenom příprava na VÁNOCE

Slovo Advent znamená příchod. Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů, má především svůj duchovní obsah, a tím je nejen příprava na Vánoce. Advent začíná první nedělí adventní a skončí západem slunce na Štědrý večer, kdy zároveň začínají Vánoce.
Symbolika Adventního věnce:
První je tvar kruhu, který odkazuje na věčnost a nekonečnost.
Kruh je obložen zelenými větvemi, které symbolizují život. Tedy dohromady náš život v nekonečném Bohu.
A k tomu čtyři svíce. Každá svíce jako jedna adventní neděle, ale především symbol času, který ubývá.

Adventní liturgické texty až do 16. prosince vůbec neodkazují na blížící se svátky. Ani slovo o narození Ježíše v Betlémě. Až do 16. prosince nic. Co obsahují ty texty? Jsou to prorocká slova vyzývající k obrácení, k přípravě na setkání s Bohem: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!

Říkáte si: "No, vždyť ale to jsou ty Vánoce - máme se připravit na to, jak k nám o Vánocích zase přijde Bůh jako dítě, Ježíšek. Je to přece totéž, jen jinak řečené."

Jenže Adventní výzvy se netýkají Vánoc. Neříkají, že se máme připravit na setkání s Bohem o Vánocích, ale na setkání s Bohem NA KONCI ČASU. Na konci života. Face to face. O tom je advent! A o Vánocích si uvědomíme, jak moc lidstvo potřebovalo Vykupitele a jak dlouho a netrpělivě na něj všichni tehdy čekali. A proč vlastně? Vstoupil do našeho světa lidské omezenosti, zloby a nenávisti, aby svým životem, utrpením a potupnou násilnou smrtí vyrovnal dluh lidstva vůči Boží Spravedlnosti. Pak už mohlo naplno zazářit Boží Milosrdenství a každý z nás dostal novou šanci - říci Bohu ANO a dostat se po smrti do nebe, kde s Ním budeme šťastní věčně.

Celý náš život má být adventem, tedy celoživostní přípravou na setkání s Kristem. Ne že bychom se o Vánocích s Pánem nesetkali, ale to není náš cíl. Náš cíl je setkat se s ním tváří v tvář v okamžiku smrti. Advent je o tom, že máme přijmou vlastní smrtelnost a se vší vážností vzít na vědomí výzvu k přípravě na ten okamžik. A nikdo z nás neví, zda to bude zítra, za týden nebo za 70 let. Právě proto je zřejmě advent zařazen na začátku nového liturgického roku. Abychom měli možnost zas a znovu začínat od toho nejdůležitějšího. .
Ježíš Kristus se stal synem člověka, abychom my se mohli stát Božími dětmi. Pán přichází. Vyjděme Mu vstříct!  To je náš adventní úkol, to je naše příprava na setkání s Ježíšem. A jak mu máme vyjít naproti, kde ho máme hledat? Kousek po kousku objevovat Jeho podobu ve vyprávění evangelia. Plně ho poznáme až tváří v tvář. "Připravte cestu Pánu!" Tak i na nás volá předchůdce Ježíše Krista, Jan Křtitel. Ale jakou cestu, a jak ji připravit? Máme si teď v Adventu především urovnat cestu do vlastního srdce,  cestu k lidem a svou osobní cestu k Bohu. A proč každý rok znovu? Nestačilo by to udělat jednou provždy? Ne. Při každém setkání s Bohem ho poznáváme víc a víc. Poznáváme, že Bůh je nevýslovná Láska, jakou si nedokážeme ani představit. Taková, jakou celý svůj život hledáme. Tak ji pojďme hledat tam, kde je možné ji najít!

Koho nebaví ten každoroční vánoční shon, můžete přijmout tuto letošní výzvu:

Zkuste do toho 16. prosince prožívat advent BEZ kontextu Vánoc.

Alespoň po duchovní stránce. Nepřipravujte se na Vánoce, ale na setkání s Kristem při jeho druhém příchodu nebo ve smrti. Dejte si do pořádku svůj život tak, jako byste měli během tohoto měsíce "odejít". Neřešte Vánoce, řešte skutečné setkání s Kristem.

A jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve, si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak prožít advent ve společenství mládeže:

Minulý rok jsme na studentských kolejích prožili Advent velmi zajímavým spůsobem, který budeme pro velký úspěch opakovat.
Zkuste si to taky: Sežeňte si někde adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které se opravdu dají zapálit (některé jsou totiž tak načančané, že při zapálení by spolu s nimi shořel i věnec).

 

V 1.  neděli adventní si večer  sedněte ke stolu, na který položíte věnec a  pomocí losování určete, kdo zapálí první svíčku. Ztlumte světlo v místnosti nebo zhasněte a nechte rozsvíceno ve vedlejší místnosti a dveře nechte pootevřeny. Pak se zaposlouchejte  do nějaké vhodné (křesťanské) písničky. Tím se vždycky společnost zároveň zklidní a vznikne taková ta správná atmosféra. Po následujícím slavnostním zapálení svíčky ten člověk, který se k tomu nejlépe hodí, provede zahájení Adventu, které si předem připravil. Udělá to tak, že pronese několik slov o tom, proč a jak se chceme spolu připravovat na Vánoce.
Řekne třeba pokud možno slavnostním hlasem: Věnec byl vždy symbolem vítězství a radosti. Tento adventní věnec je symbolem vítězství Světla nad tmou, Lásky nad nenávistí. Svíce, které na něm budeme postupně zapalovat, symbolizují Krista - Světlo, které je mocnější, než všechna temnota. Světlo, které do našeho světa již přišlo, které se nabízí každému člověku a které taky definitivně zazáří na konci časů.

 

Vánoce jsou svátky míru a pokoje. Abychom je pěkně prožili a měli radost, chceme se na ně dobře připravit. Dáme si navzájem vzácné dárky. Až do Vánoc se budeme snažit usmířit se s ostatními, i sami se sebou. Uchovat si tu krásnou atmosféru a ničím si ji nepokazit. Každý se budeme snažit udělat občas záměrně někomu ze zúčasněných malou radost. Vynalézavosti se meze nekladou. Na tomto věnci budeme postupně zapalovat svíce. Jsou symbolem Světla a Lásky, která o Vánocích přichází do celého světa. Ať si jí užije plnou mírou i každý z nás.

Pak si všichni podají ruce a sfouknou společnými silami svíčku.

Po další všední dny si opět poslechneme píseň, nebo ještě lépe zazpíváme sami,  zapálíme  aktuální svíčku (svíčky), a přečteme něco krátkého s vánoční tématikou, stačí vhodný citát, báseň, nebo, jestli máte Bibli, tak něco z Bible. Potom chvíli jen tak pokecáme a svíčku zase společně sfoukneme.

 

O druhé neděli adventní uděláme něco slavnostnějšího, třeba přečteme nějaký delší zajímavý příběh či náročnější báseň o lásce (ale ne o erotice, to by z vánoční atmosféry moc nezbylo!)

 A potom vylosujeme dvojice, které si před Vánocemi dají maličký (opravdu maličký) dárek.

 

Podobně postupujeme dál k třetí neděli adventní.

No a poslední naše adventní setkání před Vánocemi, než se rozjedeme na prázdniny, si všichni podáme ruce, popřejeme si pěkné prožití Vánoc a rozdáme dárky. Aby to bylo zajímavější, šli jsme dokonce tak daleko, že jsme si vzali věnec s sebou ven. Byl tehdy už napadlý sníh, a tak jsme šli k jen několik metrů vzdálenému jehličnatému stromku, který tam rostl. Položili jsme věnec na sníh vedle stromku, zapálili všechny svíčky, popřáli si navzájem hezké Vánoce a dvojice si předali zabalené dárečky. Protože o 4. neděli adventní o Vánocích už většinou spolu nejsme, ale jsme každý doma.

 

A ještě jedna praktická poznámka. Někteří z nás dlouho nemohli přijít na to, jak se mají svíčky zapalovat. Takže se to pokusím vysvětlit. Svíčky na věnci se zapalují postupně. První neděli adventní a po celý následující týden se zapaluje jen jedna, další neděli se zapalují dvě: ta první, co už hořela minulý týden plus nová. A tak dál. Na každou neděli připadá jedna nová svíčka. Takže v poslední, čtvrtou neděli adventní máte na věnci jednu mini svíčku a jednu skoro celou. Na některém věnci bývají svíčky dost malé, ale vy si určitě poradíte.

 

zdroj: http://laska.xf.cz
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy pro děti i dospělé,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,víra,
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one