Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

PONDĚLÍ

První týden adventní očima dětí: Podívejte se na

www.youtube.com/watch?v=3R7_GXIJqHU a nezapomeňte si k tomu pustit zvuk.


REKLAMA NA MODLITBU.
Už jste někdy viděli reklamu na modlitbu? Myslíte si, že něco takového neexistuje?  Tak se podívejte na  youtube! http://www.youtube.com/watch?v=HaNH24FI6Z4&feature=relat  Nejlepší vánoční dárek pro kněze – daruj modlitbu!


Daruj ji zvláště těm kněžím, kteří významně

ovlivnili tvůj život tím, že ti zprostředkovali

přijetí svátostí, poznání Boha a život s Ním.

 

Modlitba za kněze. 

Všemohoucí, věčný Bože,  děkujeme Ti, že máme

mezi sebou kněze. Ty sis je vyvolil a povolal je    

ke službě u oltáře i mezi lidmi. Na jejich slovo sám 

Ježíš sestupuje z nebe na oltář, aby se skryl v malé  

 Hostii a dal se nám za pokrm. Děkujeme Ti za       

 všechny nebeské dary, které nám skrze kněze          

 dáváš. Ve svátosti křtu jsme získali světlo milosti    

 posvěcující a stali se dětmi Božími. Vkládáním       

 rukou biskupa jsme přijali ve svátosti biřmování      

 dary Ducha Svatého. Skrze kněze nám odpouštíš     

 všechno, co jsme udělali špatně, co nás od Tebe      

 vzdaluje. A je to opět kněz, kdo nás připraví na         

 konci našeho života na setkání s Tebou. Ale i kněz  

 je jen slabý a hříšný člověk, a jeho zodpovědnost     

 před Tebou je veliká. Pane Bože, prosíme Tě dnes  

 zvláště za tyto Tvé kněze .…...(vyjmenuj), biskupa

 ..…(jmenuj), a papeže …..(jmenuj). Ochraňuj je od    

 všeho zlého a posvěť je. Dej,aby vždy hledali Tvou 

 vůli a milovali Tě, jak nejvíce dovedou. Ať stále ze 

 Tvé blízkosti čerpají potřebnou sílu, odvahu, radost

 i trpělivost, aby mohli dobře splnit své poslání        

 a stali se takovými, jakými Ty je chceš mít.

 Amen.

 

ADVENTNÍ VÝZVA - POKÁNÍ

V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení.
To ale neznamená obrátit se jenom k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu.
 Zdroj života totiž není v nás samých. Zdroj naplněného života je v Bohu. A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah. Bůh chce vstoupit do každé oblasti našeho života.
I když se o to někdy hodně snažíme, my sami se nedokážeme výrazně změnit. Nemůžeš vyjít ze své kůže.

 
* Pozvi Boha do všeho, co prožíváš. Jen On dokáže proměnit tvé srdce a realitu, ve které se nacházíš.

* Najdi si čas ke komunikaci s Bohem v modlitbě a ve ztišení.
 
* Naslouchej Božímu slovu četbou Bible a kvalitní náboženské literatury.

* Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.

* Dávej pozor na chvíle, kdy můžeš svou víru dát najevo láskou, a nepromeškej je.


Duchovní obnova člověka se uskutečňuje skrze obrácení a nasměrování se k Bohu, k přitulení se k Němu. Podobně, jako malé dítě utíká do rozevřené náruče svého otce, nebo jak se vrhá pro ochranu ke své matce, když se zalekne toho, co provedlo.

Pokání není krátká otočka a letmý pohled za sebe. Jde o vykročení správným směrem, k Bohu.

Adventní doba  tedy není pouze časem úklidu a  nákupů. Má mít především  duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce. Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na Jeho slavný druhý příchod.

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Mu naproti, obracet se k Němu, pozvedat k Němu své oči, smířit se s Ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po Jeho cestách...

30.11.2014 23:49:43
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one