Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

 PONDĚLÍ

NAROZENÍ JEZULÁTKA - aneb jak to bylo doopravdy.
Když papež Benedikt XVI. kdysi řekl, že Ježíšek se nenarodil ve chlévě a nebyl u něj osel a vůl, jak to často vidíme znázorněné v některých lidových betlémech, hodně lidí to překvapilo.  Snad tvůrci těch betlémů chtěli ukázat, jak i příroda se radovala z narození Ježíška a jak ho zvířata chtěla zahřívat svým dechem. A ten chlév? Bylo to místo, kde se zastavovali pastýři se svým stádem, když putovali krajinou. Byl to jakýsi upravený příbytek v jeskyni. Tou dobou byl prázdný. Nebylo to nic moc, ale když Josef s Marií nesehnali místo k ubytování, uchýlili se alespoň tam. Takže jediné zvíře, které tam s nimi bylo, když se Ježíšek narodil, byl osel či oslice, na které Marie cestovala. Ale jestli se vám líbí lidové betlémy, klidně si můžete připomínat radost a vděk celého tvorstva a nemusíte odstraňovat figurky kravičky či vola z betlému. Vždyť na celé té scéně je důležité hlavně to, že se Bůh stal člověkem.

Pěkně je popsán Vánoční příběh podle toho, jak jej ve svých viděních popisovala známá německá mystička, blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.
Ž
ila v 17. - 18. století. Narodila se 8. září 1774 ve Flamke u Koesfeldu ve Vestfálsku. Vyprávěla o viděních svého nejranějšího dětství:
"Když jsem ve svých pěti nebo šesti letech rozjímala o prvním článku katolického Vyznání víry: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, tehdy jsem ve své duši spatřovala různé obrazy o stvoření podle Písma. Viděla jsem pád andělů, stvoření země i ráje, Adama a Evy, i první hřích. Domnívala jsem se, že to vše vidí každý člověk tak, jako vidíme ostatní věci kolem sebe, a tak jsem o tom vyprávěla svým rodičům, sourozencům a druhům svých dětských her zcela otevřeně, až jsem zpozorovala, že se mně smějí a ptali se mě, zda mám knihu, ve které je toto vše napsáno. Tu jsem počínala stále víc a více chápat, že je třeba o těchto věcech mlčet a myslela jsem si, že není vhodné o tom mluvit, ale nijak jsem se tím neznepokojovala. Mívala jsem toto vidění nejenom v noci, ale i ve dne, na poli, doma, v chůzi, při práci, za nejrůznějšího zaměstnání. Když jsem pak jednou ve škole zcela bez zlého úmyslu vyprávěla o vzkříšení jinak, než se učilo a to s naprostou jistotou a nezaujatě v domnění, že každý to musí vědět tak jako já a vůbec jsem netušila, že to je jen můj osobní dar, dostalo se mi od dětí výsměchu s údivem a žalovaly na mne u učitele, který mne pak vážně napomenul, abych si takové věci nepředstavovala. Ale měla jsem tato vidění mlčky dále, podobna dítěti, které prohlíží obrázky a vykládá si je po svém, aniž se ptá, co ten který obrázek znamená. Poněvadž jsem častěji vídala obyčejné obrázky svatých nebo hned také zobrazené výjevy z biblických dějin, ač šlo vždy o stejný výjev, aniž by to vyvolalo nějakou změnu v mé víře, domnívala jsem se, že dění, které mám, jsou mou obrázkovou knihou a hlede1a jsem na ně ve všem pokoji a vždy s dobrým úmyslem: Všechno k větší cti a slávě Boží. V duchovních věcech jsem nikdy nevěřila v nic jiného, než co Bůh a Pán zjevil a skrze svatou katolickou Církev k věření předkládá, ať už to bylo výslovně napsáno, nebo ne. A nikdy jsem to, co jsem ve svých viděních spatřovala, nebrala na stejnou váhu. Pohlížela jsem na to stejně, jako jsem si někdy nábožně prohlížela různé jesličky, aniž mne rušila jejich různost; a tak jsem se modlila u jedněch každých k témuž milému Jezulátku, a tak se mi vedlo i v těchto obrazech o stvoření nebe a země a člověka; klaněla jsem se v těchto viděních Bohu a Pánu, všemohoucímu Stvořiteli nebe a země.
" Úryvky z vidění A.K.Emmerichové zaznamenal spisovatel a básník Klement Brentano. Později z nich byly utvořeny tématické celky, které byly vydány knižně. Nejznámějším dílem je 5 knih, nazvaných Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše KristaKdo by si chtěl přečíst více, může si knihu vypůjčit v městských  knihovnách nebo v knihovnách teologických fakult či ve farních knihovnách. Nebo si ji koupit. Jednotlivé díly se postupně znovu vydávají. Kde můžete sehnat knihu, pokud ji chcete vlastnit? Podívejte se na www.bibliofil.webnode.cz

02.12.2016 03:22:50
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one