Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

Advent není jenom příprava na VÁNOCE

Slovo Advent znamená příchod. Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů, má především svůj duchovní obsah, a tím je nejen příprava na Vánoce. Advent začíná první nedělí adventní a skončí západem slunce na Štědrý večer, kdy zároveň začínají Vánoce.
Symbolika Adventního věnce:
První je tvar kruhu, který odkazuje na věčnost a nekonečnost.
Kruh je obložen zelenými větvemi, které symbolizují život. Tedy dohromady náš život v nekonečném Bohu.
A k tomu čtyři svíce. Každá svíce jako jedna adventní neděle, ale především symbol času, který ubývá.

Adventní liturgické texty až do 16. prosince vůbec neodkazují na blížící se svátky. Ani slovo o narození Ježíše v Betlémě. Až do 16. prosince nic. Co obsahují ty texty? Jsou to prorocká slova vyzývající k obrácení, k přípravě na setkání s Bohem: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!

Říkáte si: "No, vždyť ale to jsou ty Vánoce - máme se připravit na to, jak k nám o Vánocích zase přijde Bůh jako dítě, Ježíšek. Je to přece totéž, jen jinak řečené."

Jenže Adventní výzvy se netýkají Vánoc. Neříkají, že se máme připravit na setkání s Bohem o Vánocích, ale na setkání s Bohem NA KONCI ČASU. Na konci života. Face to face. O tom je advent! A o Vánocích si uvědomíme, jak moc lidstvo potřebovalo Vykupitele a jak dlouho a netrpělivě na něj všichni tehdy čekali. A proč vlastně? Vstoupil do našeho světa lidské omezenosti, zloby a nenávisti, aby svým životem, utrpením a potupnou násilnou smrtí vyrovnal dluh lidstva vůči Boží Spravedlnosti. Pak už mohlo naplno zazářit Boží Milosrdenství a každý z nás dostal novou šanci - říci Bohu ANO a dostat se po smrti do nebe, kde s Ním budeme šťastní věčně.

Celý náš život má být adventem, tedy celoživostní přípravou na setkání s Kristem. Ne že bychom se o Vánocích s Pánem nesetkali, ale to není náš cíl. Náš cíl je setkat se s ním tváří v tvář v okamžiku smrti. Advent je o tom, že máme přijmou vlastní smrtelnost a se vší vážností vzít na vědomí výzvu k přípravě na ten okamžik. A nikdo z nás neví, zda to bude zítra, za týden nebo za 70 let. Právě proto je zřejmě advent zařazen na začátku nového liturgického roku. Abychom měli možnost zas a znovu začínat od toho nejdůležitějšího. .
Ježíš Kristus se stal synem člověka, abychom my se mohli stát Božími dětmi. Pán přichází. Vyjděme Mu vstříct!  To je náš adventní úkol, to je naše příprava na setkání s Ježíšem. A jak mu máme vyjít naproti, kde ho máme hledat? Kousek po kousku objevovat Jeho podobu ve vyprávění evangelia. Plně ho poznáme až tváří v tvář. "Připravte cestu Pánu!" Tak i na nás volá předchůdce Ježíše Krista, Jan Křtitel. Ale jakou cestu, a jak ji připravit? Máme si teď v Adventu především urovnat cestu do vlastního srdce,  cestu k lidem a svou osobní cestu k Bohu. A proč každý rok znovu? Nestačilo by to udělat jednou provždy? Ne. Při každém setkání s Bohem ho poznáváme víc a víc. Poznáváme, že Bůh je nevýslovná Láska, jakou si nedokážeme ani představit. Taková, jakou celý svůj život hledáme. Tak ji pojďme hledat tam, kde je možné ji najít!

Koho nebaví ten každoroční vánoční shon, můžete přijmout tuto letošní výzvu:

Zkuste do toho 16. prosince prožívat advent BEZ kontextu Vánoc.

Alespoň po duchovní stránce. Nepřipravujte se na Vánoce, ale na setkání s Kristem při jeho druhém příchodu nebo ve smrti. Dejte si do pořádku svůj život tak, jako byste měli během tohoto měsíce "odejít". Neřešte Vánoce, řešte skutečné setkání s Kristem.

A jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve, si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2018 01:58:15
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one