Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

Tati, já tě pozoruju . . .
Je důležité, jak se chováme před svými dětmi? Jak velký vliv máme na utváření jejich žebříčku životních hodnot a na výběr cílů, kterých budou chtít dosáhnout? Co se od nás naše děti mohou naučit?
Podívejte se na zajímavé a inspirativní video na http://www.youtube.com/watch?v=Rbpha2F0FN8


*****
Prožijte kouzelné domácí Adventní večery spolu s vašimi dětmi! Získáte příjemnou zkušenost, na kterou se ani po letech nezapomíná.
Večerní půlhodinky v Boží přítomnosti, setkání členů rodiny v laskavé a slavnostní předvánoční atmosféře kolem rozsvíceného adventního věnce, to je ten čas, kdy můžete zažít  společné chvilky klidu, štěstí a požehnání. Nabízíme vám podrobný návod, jak na to:
* Posaďte se kolem adventního věnce. Zhasněte světlo (a rozsviťte ho ve vedlejší místnosti) a tím vytvoříte pěknou tajuplnou atmosféru.
* Zapalte patřičný počet svíček a zazpívejte si (nebo si pusťte z CD či z internetu) nějakou pěknou adventní píseň, třeba z kancionálu.
* Přečtěte si krátký zajímavý příběh z naší adventní nabídky na každý den (na internetu) nebo několik veršů z vánočního příběhu v Bibli (Matouš, kapitola 1. a 2., Lukáš, kapitola 1. a 2.).
* Pomodlete se večerní modlitbu (inspirace na webu nebo Otče náš, Zdrávas Maria a nějakou dětskou modlitbu).
* Zakončit adventní večerní posezení můžete opět písničkou a pak mohou děti zhasnout plamen rozsvícených svíček.
Když máte odkud vybírat zajímavé příběhy, tak vám ani příprava nezabere moc času.
Inspirujte se a využijte texty a krátké zajímavé příběhy na každý den Adventu, které jsme pro vás připravili na těchto stránkách. Najdete je v rubrice ADVENT a VÁNOCE.


*****
Pomoc a úleva pro duše zemřelých

Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek ( svátost smíření, svaté přijímaní a modlitba na úmysl Sv. otce - Otče náš + Zdrávas Maria) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. (Dříve bylo možné odpustky získat pouze od 1. do 8. listopadu.) Nezapomínejme pomáhat našim drahým zesnulým z očistcového utrpení. Bůh si přeje, abychom jim pomáhali. Bohatě nám toto prokázané milosrdenství odplatí nejen On, ale i duše zemřelých. Ty se za nás modlí a vyprošují nám vše, co potřebujeme. Lidé, kteří nežijí v milosti posvěcující nebo nejsou křesťané, mohou požádat některého křesťana, který to může získat, o pomoc.

*****

Zveme vás na pouť k Panně Marii Svatohostýnské. Přijet na známé poutní místo Svatý Hostýn můžete kdykoliv během roku. Nezapomeňte si vzít láhev pro cenný suvenýr - svatohostýnskou vodu, kterou si můžete zdarma načepovat z vodovodních kohoutků dole pod schody, v blízkosti Vodní kaple. O tom, jak zázračně Panna Maria touto vodou mnohým pomohla a pomáhá, i o zázraku, který dal vzniknout pramenu, si už brzy můžete přečíst v rubrice ZAJÍMAVÉ PŘÍBĚHY na těchto stránkách. A nenechte se mýlit - voda kdekoliv jinde na Sv. Hostýně není stejná jako ta u Vodní kaple.

*****
Tisíce rodin na celém světě si každoročně připomínají 15 květen jako Mezinárodní den rodiny. Také v ČR probíhá řada akcí, které oslavují krásnou lidskou zkušenost,  že rodina je místem bezpečí a zázemí, místem naplněných vztahů, bezpečným prostorem pro růst a zrání. Jak oslavit den rodiny? Třeba takto: “ Poznejte své kořeny a životní příběhy vaší maminky, babičky, tatínka, dědečka a jejich rodičů. Udělejte nebo doplňte si svůj rodinný rodokmen o zajímavé příběhy a souvislosti, na které by bylo škoda zapomenout. Dotvářejí totiž nejen vaši osobnost, ale mnohé vám napoví a přispějí k většímu vzájemnému pochopení, odpuštění a rodové sounáležitosti.


*****

Svátek Božího milosrdenství.
https://zeny-matky-manzelky.signaly.cz/1604/bozi-milosrdenstvi

*****

Neplodnost, její příčiny a řešení pro konkrétní pár
Toužíte po miminku a ono stále nepřichází? Nebo jste na začátku těhotenství o miminko přišli? Také Vám říkají, že bez umělého oplodnění nemůžete otěhotnět?
Chcete využít vynikající zkušenosti s metodou NAPROHELP, kdy pod vedením zkušené lékařky již řada klientek úspěšně otěhotněla, přirozeně, ekologicky, bez nebezpečných zdravotních zásahů a eticky sporných způsobů, bez umělého oplodnění?
Více informací najdete na
http://www.cenap.cz/wks-neplodnost-priciny-reseni.php
*****

Máte problémy v rodině? Zkuste toto:

Panna Maria rozvazující uzly

Kolik je dnes rodin a jejich jednotlivých členů, kteří se občas potýkají s problémy, které jsou nad jejich síly i možnosti? Problémy v rodině, nesvornost v manželství, děti, které se nebezpečně vzdálily od rodinného krbu nebo od Boha.Vidíme to všude kolem nás a někdy se to bolestně dotýká i nás samotných nebo našich přátel. Co s tím můžeme dělat?
Nedávno jsem měl možnost vidět zvláštní obraz a k němu jsem četl informace, které mne zaujaly, protože nabízí zajímavou a účinnou pomoc v podobných situacích.
 
STŘÍPEK HISTORIE
K obrazu se váže příběh, který se udál v  polovině 17. století. Manželství Wolfganga a  Sofie Langenmantelových se jevilo jako úplný omyl a chybělo už docela málo, aby se definitivně rozpadlo. Pak se ale do  celé záležitosti vložil Jakub Rem, jezuita z  Ingolstadtu. Začal nešťastný pár svěřovat do ochrany Matky Boží, přičemž opakoval tuto nevšední modlitbu:
„Odevzdávám ti toto manželské pouto a  prosím tě, abys narovnala, co se v jejich vztahu zamotalo, a rozvázala všechny zasukované uzly!“

Bylo skutečně až zvláštní, jak rychle modlitba zapůsobila. Mezi manželi zavládla opět harmonie a  to v  takové míře, že se šťastně dožili stáří a  dočkali se i  dětí a  vnoučat. Jedním z  nejmladších vnuků byl Hieronymus Ambrosius Langenmantel, který ve svém srdci zaslechl hlas k povolání, uposlechl ho a  stal se augustiniánským řeholníkem v  klášteře v Augšpurku při kostele sv. Petra. Z vděčnosti za záchranu manželství svých prarodičů (a  tím vlastně i  za  dar svého života) nechal namalovat obraz, známý dnes jako Panna Maria rozvazující uzly.

MARIA PAPEŽE FRANTIŠKA
Kult Panny Marie rozvazující uzly se rozšířil až ve  20. století. Obraz padl do oka i argentinskému jezuitovi o.  J.  M. Bergogliovi, jenž v  Německé spolkové republice studoval. Jeho kopiemi později zaplnil Jižní Ameriku a zároveň s tím zde zavedl kult Panny Marie rozvazující uzly, totiž nepříjemné lidské problémy. Kostel Panny Marie rozvazující uzly byl vybudován rovněž na  konci 80. let v  rakouském Štýrsku – jakožto poděkování za  záchranu střední Evropy před důsledky černobylské nukleární katastrofy.

Pro papeže Františka svěření se Panně Marii je jakoby výměna pohledů Matky a dítěte. „Pohled! Jak je důležitý! Kolik věcí lze vyjádřit pohledem! Sympatie, povzbuzení, soucit, lásku, ale také výčitku, závist, pýchu a dokonce nenávist. Často pohled říká víc než slova anebo říká to, co slova nedovedou nebo se neodvažují říci,“ pronesl během modlitby růžence v  říjnu roku 2013:
„Na  koho hledí Panna Maria? Hledí na nás všechny, na každého z nás. A jak na nás hledí? Hledí na nás jako Matka: něžně, milosrdně, laskavě..... Jsme-li znaveni, sklíčeni, zdrceni problémy, hleďme na Marii, vnímejme její pohled, který říká našemu srdci: ,Do toho, dítě, budu ti oporou!’ Matka Boží nás dobře zná. Je Matkou, která dobře ví, co jsou naše radosti i  naše těžkosti, naše naděje a naše zklamání. Když pociťujeme tíži svých slabostí, svých hříchů, hleďme na  Marii, která říká našemu srdci: ,Vstaň, jdi k  mému Synu Ježíši, v Něm dojdeš přijetí, milosrdenství i nové síly pro pokračování v cestě,” řekl dále.

PŘIVINOUT SE K MATCE
Nemálo věřících, dokonce i  těch, kteří jsou s církví velice úzce spjati, se dnes ptá, nakolik má smysl zasvěcovat se Panně Marii, vždyť přece i  Bible říká, že k Otci můžeme přistupovat skrze Krista směle a  s  důvěrou (srov. Ef 3,12). Je opravdu zapotřebí odevzdávat se do rukou Neposkvrněné Panny?
Sv. Irenej z Lyonu poukázal ve svém díle „Proti bludným naukám“ (kniha III., 22. kapitola) na paralelu mezi Evou a Pannou Marií:
„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou,“ - to napsal již ve 2. století.

Příběh Panny Marie rozvazující uzly nás učí, že odevzdáním se Panně Marii nemáme chápat pouze svěřování jí velkých záležitostí našeho života, ale i  těch drobných, všech těch malých radostí a malých smutků, všech velkých překážek, ale i  malých uzlíků. Satan nám v tom může překážet a našeptávat nám, aby nás zmátl: neobtěžuj Marii takovými drobnostmi, vždyť to klidně zvládneš sám. Sám? Doopravdy?
Nejde o  nic jiného než o  to, abychom se srdečně přivinuli k Panně Marii a nepřešlapovali bezradně a sami na místě, ale dovolili jí, aby nás pozvedla k nebi. Smysl odevzdání se Panně Marii je toto: vložit do jejích rukou všechny uzly a  všechna ta zašmodrchání, dívat se na Krista skrze ni jako skrze brýle důvěrného odevzdání se, vzývat její pomoc v  těch nejnepatrnějších i v těch nejdůležitějších záležitostech.

Možná právě v tuto chvíli tě trápí nějaký ten uzel nebo soužení, s  nímž jsi se nedokázal vypořádat. Zdá se ti, že jsi už použil všechny způsoby a prostředky, že jsi už vyčerpal všechny možnosti a ptáš se sám sebe: Co mám ještě dělat?
„Nevíš? Požádej mě o pomoc, usmívá se na tebe vlídně Ježíšova Matka a vztahuje k tobě ruce. Tytéž ruce, jimiž k sobě vinula Dítě Ježíše. Svěř se do jejích rukou a s důvěrou očekávej zázraky. Ty malé i ty větší.

Informace k obrazu, které uvádím, napsal do časopisu IMMACULATA  P. Jacek M. Pędziwiatr ThLic., o překlad do češtiny se postaral Libor Rösner. Obrázek najdete například na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_rozvazuj%C3%ADc%C3%AD_uzly

*****
Očistec a svatá Faustyna (z Deníčku sv. Faustyny)
Sv. Faustyna nám přináší zajímavé postřehy týkající se očistce, jako třeba to, že největším utrpením duší v očistci je touha po Bohu (srov. Den. *20*), že duše v očistci navštěvuje a přináší jim velikou úlevu Panna Maria (srov. Den. *20*), že určité skutky a události odehrávající se na zemi zanechávají své stopy v očistci a v nebi (srov. Den. *1556*).
*1738 * Pán mi řekl: - Často vcházej do očistce, neboť tě tam potřebují. Touha  svaté Faustyny souzní s vůlí Boží. Když jí pán Ježíš předává Novénu, kterou se má modlit před Svátkem Božího milosrdenství, o osmém dni novény řekne: "Dnes mi přiveď duše, které jsou v Očistcovém vězení, a ponoř je do propasti mého milosrdenství, ať prameny mé krve ochladí jejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně ... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.(Den. *1226*)"
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hořkost, jíž byla zaplavena jeho přesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.
 Důležité také je zmínit se o tom, že k pomoci duším v očistci Faustyna využívá prostředky, které nabízí církev: svátosti a odpustky. K tomu je zvána nejen sv. Faustyna. Pokladnice církve je otevřena také pro nás. Dokud žijeme na zemi, můžeme z ní brát pro ostatní a také pro duše v očistci.
https://latroj.signaly.cz/1510/ocistec-a-sv-faustyna
*****
Katechizmus maminky Dona Boska, paní Markéty
Tento „Krátký katechismus“ pro děti je uchován v knihovně semináře v Turíně a objevil jej profesor Giuseppe Biancardi.Našli jsme ho v časopise Světlo, 4. čísle časopisu z roku 2014. Jsou tam zajímavé příhody ze života Dona Boska, jeho prorocký sen a jiné zajímavosti.
Člověk zakouší dojetí, když slyší plynout slova, která vycházela z úst maminky Markéty k pozorné mysli jejích dětí. Badatel Pietro Brado napsal: „Kdo chce prohloubit »prameny« náboženské mentality Dona Boska a jeho spirituality (a pak také jeho pedagogiky), těžko bude moci přeceňovat vliv, který vykonal Krátký katechismus, jejž on živě slyšel od matky a kněží, svých prvních náboženských vychovatelů."
Tady máme otázky a odpovědi první části „Předběžné lekce“:
Otázka: Co musí udělat dobrý křesťan ihned ráno, jak se probudí?
Odpověď: Znamení svatého kříže a říká: Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Otázka: A když udělal znamení kříže?
Odpověď: Je vhodné obětovat Bohu srdce a říct to těmito či podobnými slovy: Pane, můj Bože, daruji vám celé své srdce.
Otázka: Na co je třeba myslet, když člověk vstává z lůžka a obléká se?
Odpověď: Že Bůh je přítomen, že tento den může být posledním dnem našeho života; musí se oblékat co možná nejskromněji.
Otázka: Když pak vstal a oblékl se, co má udělat dobrý křesťan?
Odpověď: Pokleknout, když může, před nějakým zbožným obrazem a celým srdcem obnovit úkon víry v Boží přítomnost, udělat ranní úkon zbožného křesťana (to znamená pomodlit se ranní modlitbu).
Otázka: Když se pomodlil, co nejlepšího má křesťan každý den udělat?
Odpověď: Být na mši svaté.
Otázka: Jakým způsobem má být na mši?
Odpověď: Má myslet na Boha, na utrpení a smrt Ježíše Krista, děkovat Mu a prosit Ho o nutné milosti.
Otázka: Co má udělat předtím, než začne pracovat?
Odpověď: Obětovat svou práci Bohu a říkat z celého srdce: Můj Pane, nabízím vám svou práci a vy jí dejte své požehnání.
Otázka: Pro jaký cíl musí pracovat?
Odpověď: Pro Boží slávu a pro to, aby plnil Jeho svatou vůli.
Otázka: Co je vhodné udělat dříve, než začneme jíst?
Odpověď: Udělat znamení svatého kříže a říct zbožně: Pane, dejte své svaté požehnání nám a jídlu, které teď budeme
přijímat, abychom se uchovali ve vaší svaté službě.
Ještě několik dalších otázek a odpovědí z první lekce „Spojení s Bohem“:
Otázka: Kdo vás stvořil?
Odpověď: Stvořil mě Bůh.
Otázka: Proč nás Bůh stvořil?
Odpověď: Bůh mě stvořil, abych Ho miloval a sloužil Mu celý život a pak se šel s Ním radovat do nebeské vlasti.
Otázka: Jak můžeme Boha poznat v tomto životě?
Odpověď: Světlem rozumu a světlem víry.
Otázka: Jak Ho můžeme milovat a sloužit Mu v tomto životě?
Odpověď: Zachováváním Jeho přikázání a směřováním naší činnosti k Jeho cti a slávě.
Zajímavá fakta ze života Dona Boska najdete například v archívu časopisu Světlo, v čísle 4/2014 https://www.google.cz/search?q=katechizmus+maminky+Mark%C3%A9ty&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=wN3TVaiUOIq1UZbfhqgN

*****

Doporučujeme tyto zajímavé knihy (nejen) k roku Eucharistie:
Doporučujeme knihy Eucharistické záraky l a Eucharistické záraky ll. Je to chronologicky řazený přehled nejznámějších historicky doložených Eucharistických zázraků ve světě, se spoustou krásných barevných obrázků. Koupit se dají v obchodech s křesťanskou literaturou nebo přímo v e-schopu vydavatelství. Na http://www.verite.cz/cs/knihy-20 a na http://www.verite.cz/cs/knihy je najdete, i s popisem.

*****

Prožijte kouzelné domácí Adventní večery spolu s vašimi dětmi! Získáte příjemnou zkušenost, na kterou se ani po letech nezapomíná.
Večerní půlhodinky v Boží přítomnosti, setkání členů rodiny v laskavé a slavnostní předvánoční atmosféře kolem rozsvíceného adventního věnce, to je ten čas, kdy můžete zažít  společné chvilky klidu, štěstí a požehnání. Nabízíme vám podrobný návod, jak na to:
* Posaďte se kolem adventního věnce. Zhasněte světlo (a rozsviťte ho ve vedlejší místnosti) a tím vytvoříte pěknou tajuplnou atmosféru.
* Zapalte patřičný počet svíček a zazpívejte si (nebo si pusťte z CD či z internetu) nějakou pěknou adventní či vánoční píseň, třeba z kancionálu.
* Přečtěte si krátký zajímavý příběh z naší adventní nabídky na každý den (na internetu) nebo několik veršů z vánočního příběhu v Bibli.
* Pomodlete se večerní modlitbu (inspirace na webu nebo Otče náš, Zdrávas Maria a nějakou dětskou modlitbu).
* Zakončit adventní večerní posezení můžete opět písničkou a pak mohou děti zhasnout plamen rozsvícených svíček.
Když máte odkud vybírat zajímavé příběhy, tak vám ani příprava nezabere moc času.
Inspirujte se a využijte texty a krátké zajímavé příběhy na každý den Adventu, které jsme pro vás připravili na těchto stránkách. Najdete je v rubrice ADVENT a VÁNOCE.

*****
Své nebe chci trávit zde na Zemi! Vrátím se..., budu sestupovat ..., začnu své poslání ... Svatá Terezka z Lisieux
Dnes má svátek Sv. Terezička z Lisieux. V den svého svátku má každý svatý velmi mnoho darů k rozdávání. Tak si nezapomeň o nějaký říct, uděláš jí radost. Nechtěla by, aby jí zůstaly, chce je rozdat. Všechny.
"Ano," říká Terezka, "chci své nebe prožívat tak, že budu konat dobro na zemi" ...  "Budete se na nás dívat dolů z nebe, viďte?" "Ne, budu sestupovat!"... "Karmel je poušť, kam jsem se na přání dobrého Boha ukryla... V klášteře je můj život navenek tichý a nenápadný, ale až budu v nebi... Začnu své poslání ... Nemyslím ani tolik na štěstí, které mne tam čeká. To, co vzrušuje mé srdce, je láska, kterou dostanu a budu moci dávat. Duše obklopená láskou nemůže zůstat nečinná ... Až budu v nebi, budu čerpat z pokladů Božích, a uvidíte, jaké milosti vám vyprosím! Oh, tolik budu znepokojovat Boha, že i kdyby mě zpočátku chtěl odmítnout, moje neodbytnost ho přiměje splnit moje přání. Podobný příběh je přece i v evangeliu ... Budu házet napravo i nalevo všechny ty milosti, které Bůh vloží do mých malých dlaní. Nechci odpočívat, dokud budou existovat duše, které je třeba zachránit ... Ale až anděl řekne: "Čas už vypršel," pak si odpočinu ... "
"Pán Bůh by mi nedal touhu konat dobro na zemi po mé smrti, kdyby ji nechtěl uskutečnit, spíše by mi dal touhu spočinout v Něm... Jestli dobrotivý Bůh vyslyší tuto moji touhu, moje nebe se bude odehrávat na zemi až do konce světa..."
BŮH TEREZČINU TOUHU VYSLYŠEL.
V červnu 1897 (Terezka zemřela 30. září 1897) četli v klášteře o životě Aloise Gonzágy. Autor zdůrazňoval plodnost posmrtného života tohoto mladého jezuity, který zemřel ve 23 letech. Právě 9. června se četla historka o německém kanovníkovi, který prosil svatého Aloise Gonzágu, aby ho uzdravil, a světec se mu pak zjevil a na jeho lůžko seslal déšť růží, na znamení milosti uzdravení, které se kanovníkovi dostalo. Terezie, tehdy už hodně nemocná, ohlásila velmi vážně své kmotře: "Já také sešlu po své smrti déšť růží. Bude to pro vás znamení, že se na mne můžete obracet." Přidala i několik vět o tom, jak mají naložit s jejími rukopisy. Řekla, že je budou lidé číst a že z toho vzejde mnoho požehnání. A to se splnilo, i když její současnice to ani nenapadlo, něco takového. Kniha vyšla brzy po její smrti a při její četbě se dostávalo jejím čtenářům mnoho milostí a světla. Není klasický životopis, ale Terezčiny zážitky a myšlenky. Dodnes to takto funguje a Autobiografické spisy (Dějiny duše) čtou s velkým užitkem lidé na celém světě. http://www.ikarmel.cz/kniha/Autobiograficke-spisy_10008.html
30. září 1897 se Terezka konečně setkala se svým milovaným nebeským ženichem tváří v tvář. Konečně uviděla nebeskou slávu a její obyvatele v celé jejich opravdové podobě, jak si to vždy přála. Konečně se vrátila z pozemského vyhnanství domů. Boží dítě se jistě hned radostně vrhlo do Boží náruče.
Skromná rakev z bílého dřeva, ve které bylo uloženo tělo Terezčino, opustila 4. října Karmel a vydala se na hřbitov. A co se stalo potom? V tisku tehdejší doby se psalo o tom, že: Sotva byl vztyčen dřevěný karmelitánský kříž na prostém vršku, jež byl jejím hrobem, z Lisieux stoupala pověst, rozvinula plachty nas světem, rychlá a mocná, jako vysoký příliv u břehů oceánu. Nesena, nevím, jakými hlasy, jakým předvěděním, jakou vděčností, jakým pozdvižením duší nebo jakou radostí duchů, odrážená nevím jakými ozvěnami, ale nespočetnými, nesla všude úctu a žádost křesťanského lidu. Představu o tom mohou dát jen nevídané manifestace, jimiž se národ dožadoval, aby byla Terezka zařazena mezi svaté. Také z Anglie, Kanady a Brazílie docházely do Říma žádosti o její blahořečení. A kardinál Vico, prefekt Kongregace Ritů, zvolal: "Musíme si pospíšit s oslavou této malé světice, nechceme li, aby hlas národů nás předešel!"
Vlastní Tereziino poslání začalo. Přišel čas jejího působení na zemi. Oznámených zázraků bylo nadbytek, jako květin ve vysoké jarní trávě. Celé svazky knih byly brzy složeny z vypravování o dobrodiní, na něž je Terezie tak štědrá. Všecka skloněna nad lidskou bídou, jak byla slíbila, zdá se opravdu, že žije spíše na zemi než na nebi. Je tu, je přítomná, je s námi, objevovalo se v dopisech. Ona, jež za svého života neučinila jediného zázraku, má dnes k dispozici stavidla věčného milosrdenství. Nikdo neznal lépe než ona obtíže denního života a přícházela ochotně na pomoc všem, jež život bolestně zraňoval. V letech 1914 - 1918 opravdovou světicí armády. K jejímu hrobu přinášeli vojíni z obou stran fronty své medaile a odznaky, růže a jiné věci jako výraz vděčnosti a obdivu.
Její cesta duchovního dětství je od té doby přímou cestou k Bohu pro mnoho lidí. Může ji následovat každý. Když budou číst mé spisy, lidé poznají více lásku dobrotivého Boha a zjistí, jak je jim Bůh už zde na zemi blízko. Poslouží jim jako světlo k tomu, aby ho více poznali.
V posledních letech jejího života, když se jí spolusestry ptaly, jaké duchovní knihy by jim roporučila číst, říká:
"Pokud jde o mne, nenacházím už vůbec nic důležitého v jiných knížkách než v evangeliu. Tato kniha mi stačí. Naslouchám s potěšením tomuto Ježíšovu slovu, které mi říká vše, co mám dělat": "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem", a tak mám pokoj podle Jeho něžného přislíbení: "... a najdete odpočinek pro své duše".
Více informací a obrázky najdete například na http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/.

*****

Slavte výročí své rodiny pod patronátem Ježíše Krista - svěřte svou rodinu do péče Jeho božského srdce.Využijte naplno svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova! Podrobnosti na https://ivasek.signaly.cz/1406/zasveceni-rodiny-bozskemu-srdci-pane
*****
Podstata, členění a nekonečná hodnota každé mše svaté, která je zpřítomněním Kristovy oběti na kříži a pro věřící tou nejúžasnější možností, jak se v tomto životě setkat s Kristem.
Co máme z toho, že chodíme na mši svatou? Co nám tam dají, co si můžeme odnést? Tohle je pěkně vysvětleno na http://www.tvnoe.cz/detail-poradu/muj-buh-a-walter-mse-i.html vidět a slyšet to přes internet nebo na televizní obrazovce TV NOE můžete tento a příští týden. Hlavní části mše svaté jsou podle toho tři: očištění, osvícení a sjednocení s Bohem. Kdo můžete, nahrajte si to a pusťte to těm, kdo neví, kdy a co si mohou ze mše svaté odnést a chodí tam jen proto, aby měli čárku za účast. Ti si neodnesou skoro nic.
*****
03.08.2020 02:20:41
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one