Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

Centrum pro rodinu UH vás srdečně zve na

děkanátní Den pro ženy

v sobotu 7.5. 2011, od 8.30 - 14.00 hodin.

      Tato netradiční duchovní obnova pro ženy proběhne v prostorách fary v Jalubí.

Program:

1. Zábavné promluvy na téma Žena jako matka, 5 jazyků lásky, Rozdílné vyjadřování lásky mužem a ženou, Zajímavosti kolem oslavy Svátku matek a Mezinárodního dne pro rodinu.

2. Přestávka a občerstvení

3. Přednáška Jak to bylo s Adamem a Evou v ráji (promluva na DVD od P. Vojtěcha Kodeta,ThD. OCarm)

4.Společná modlitební pobožnost za malé i dospělé děti v kostele před svatostánkem.

Co si vzít s sebou: propisku a něco k zakousnutí ke kávě a čaji

Cena: zdarma

Novéna k Božímu milosrdenství

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.

Není to jen nějaká další pobožnost či další růžencová modlitba navíc. S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osudu a o osudu lidí, za které se budeš modlit.

Novénu včetně nádherných modliteb, které nadiktoval svaté Faustyně sám Ježíš, si můžete přečíst na

http://www.kmbm.cz/ucta_k_bozimu_milosrdenstvi/svatek/

 

Jak informuje oběžník olomouckého arcibiskupství Acta cuariae č.3/1986, spočívá novéna v denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (po dobu 9 dnů).

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš svaté sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přislíbení s ní spojené :

" Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit," slíbil Pán Ježíš a dodal: "bude-li to ... ve shodě s Mou vůlí."

" Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše všemi milostmi."

Slovo "všemi" znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše prosit, bez ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé...

Další úžasný příslib se týká HODINY SMRTI : Je to milost šťastné a pokojné smrti.

Kněží ji budou doporučovat hříšníkům jako poslední možnost záchrany. I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, získá milost od Mého nekonečného milosrdenství.

Takže byť jen jednou, ale s postojem shodným s obsahem modlitby a především s vírou, nadějí a v pokoře, s upřímnou a hlubokou lítostí nad hříchy.

Tuto milost si mohou vyprosit nejenom ti, kteří se sami s nadějí a vytrvalostí Korunku modlí, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy Korunky modlit.

Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému. Modlitbou slovy této Korunky prokazujeme skutek milosrdné lásky k lidem, což je, vedle důvěry a vytrvalosti v modlitbě, nutnou podmínkou pro obdržení milostí a darů.

Rozpis letošního velikonočního zpovídání i velikonočních obřadů a bohoslužeb najdete na stránkách farnosti Uherské Hradiště, na plakátku.

http://www.farnostuh.cz/

A jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni

Správné odpovědi Postní kvíz.doc  54.78kB

Soutěžní kvíz - správné odpovědi


Kliknutím na odkaz se vám zobrazí soutěžní kvíz, ve kterém jsou správné odpovědi vyznačeny červeně.

Postní kvíz.doc  51.2kB

kliknutím na odkaz (vlevo nahoře) si můžete přečíst


KVÍZ - SOUTĚŽ


(Zamyšlení v době postní)


Své tipy na správné odpovědi  můžete zasílat také  e-mailem, nejpozději do 4.4. 2011, na uhcpr@seznam.cz. Slosování správných odpovědí proběhne koncem postní doby při dětské mši svaté ve farním kostele.


Kdo z výherců nebude přítomen, může si svou výhru vyzvednout na faře v Centru pro rodinu UH během úředních hodin.


Chcete se naučit Esperanto, nebo se v něm zdokonalit spolu s dalšími mladými lidmi?

Pak je jako stvořená pro vás tzv. "Letní škola esperanta", kterou organizuje E@I v době od 30. července do 7. srpna v Nitře (do Nitry je pravidelné autobusové spojení z Brna). Dopoledne výuka, odpoledne zábava (výlety, přednášky, sport atp.) a večer kulturní program (včetně oblíbeného národního večera, kdy bude možnost ochutnat slovenské víno)... Akce je vhodná i pro úplné začátečníky v esperantu (výuka probíhá tzv. "přímou metodou"). Více se dozvíte v češtině na:

http://cs.lernu.net/ses

V případě zájmu o další informace kontaktujte Mirka Hrušku (miropiro2312@gmail.com). S přihláškami a placením bez nutnosti mezinárodních převodů rád pomůže Marek Blahuš (cxej@blahus.cz).

Na http://mladez.esperanto.cz/ naleznete informace o esperantu a české esperantské mládeži také v češtině.

Světové dny mládeže v Madridu

Na Světové dny mládeže ve španělském Madridu, které se uskuteční 16. - 21.8.2011, je dobré se začít připravovat už teď. Přihlášku, informace, modlitbu za setkání mládeže se Svatým otcem a devět novén k patronům letošního setkání v Madridu najdete na

http://madrid2011.signaly.cz/  a dále na

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/duchovni-priprava-na-svetove-dny-mladeze/

Zázračné znamení v Itálii, které můžet vidět i vy!

Ve svatyni La Madonna dei Fiori v severoitalském městečku Bra (asi 60 km od Turína) se každý rok v prosinci opakuje neobvyklý jev - často v silném mrazu a někdy i sněhu - kvetou asi od 8.12. - 29.12. stromy rostoucí na místě dávného zjevení Panny Marie, (29.12.1336). Na tomto poutním místě již došlo také k několika zázračným uzdravením tělesným a mnoha uzdravením duchovním. Tuto anomálii od roku 1700 až do dnešních dnů zkoumají a dokumentují i vědci z turínské university. Fotografie a celý podrobný článek najdete v prvním lednovém čísle časopisu Milujte se, strana 4-7, na http://www.milujte.se/

Časopis, který byl ve farním kostele v Uherském Hradišti na stolku za lavicemi, je již rozebrán. Podívat se do něj můžete v Centru pro rodinu (na faře), kde vám rádi článek o tomto zázraku i s fotografiemi půjčíme k nahlédnutí.  Kostel je stále otevřen každý všední den do 12.00 hodin, tam můžete zajít navštívit Toho, který ve vaší duši a vašem srdci může způsobit mnohem větší zázrak, než je ten v Itálii, Ježíše. Čeká tam na vás s otevřenou náručí, aby vás objal a řekl vám, jak moc vás má rád.

časopis Milujte se leden 2011.jpg

ESPERANTO

 Znáte ESPERANTO?

Besedu pro nové zájemce o tento moderní mezinárodní jazyk i pro zkušené esperantisty nabízíme ve středu 16.3.2011 od 14.30 do 17.00 hodin na faře v Centru pro rodinu v Uherském Hradišti, tel.731 646 898, e-mail: uhcpr@seznam.cz

ESPERANTO - geniálně jednoduchý, mezinárodně srozumitelný jazyk sbližuje národy a zlepšuje vzájemné vztahy a komunikaci mezi lidmi na celém světě. Obohatí váš rodinný život o  spoustu zajímavých okamžiků a společných zážitků, a to i tehdy, pokud se ho začne učit a používat třeba jenom jeden člen rodiny. Jednotlivcům nabídne možnost účasti na různých místních i mezinárodních akcích, při kterých je možné seznámit se spoustou zajímavých lidí. Říká se, že angličtinu se lidé učí proto, aby získali peníze, a esperanto proto, aby získali nové přátele. Naučit se Esperanto doporučuje lidem každého věku i známý nadšený esperantista, MUDr. Jaroslav Max Kašparů, jáhen, psychiatr a spisovatel, který v esperantu vydal svou sbírku Vánoční paradoxy. Také jeho www stránky http://www.norbertinum.cz/ jsou psány dvjjazyčně: česky a v esperantu.

Postní soutěžní kvíz

Centrum pro rodinu UH spolu s farností Uherské Hradiště připravilo malé postní zamyšlení ve formě soutěžního kvízu. Kvíz spolu s podmínkami soutěže najdete na stolku za lavicemi ve farním kostele v Uherském Hradišti a taky pod tímto příspěvkem. Po skončení soutěže zde zveřejníme také správné odpovědi.

Pouť do Napajedel k Aničce Zelíkové.

Pátek 25. března 2011, Napajedla.

Program: 17.15 adorace, v 18.00 mše svatá, po ní slavnostní průvod se svícemi na hřbitov ke hrobu Aničky Zelíkové, poděkování Bohu za dar počatého života, prosby za duše nenarozených dětí. Mši svatou bude sloužit a slavnosti se zúčastní olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Informace o Aničce Zelíkové najdete na

http://www.anickazelikova.cz/zivotopis.html

POPELEČNÍ STŘEDA

9. březen 2011

ZAČÁTEK DOBY POSTNÍ

pátek 25. února 2011 Uherské Hradiště

STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ
V UHERSKÉM HRADIŠTI

V pátek 25. února 2011 se ve františkánském kostele v UH (Mariánské náměstí)  koná děkanátní studentská mše svatá. Začátek v 18.00 hodin. ( Od 15.00 do 17.50 hod. je běžné páteční zpovídání). Po mši svaté bude připraven bohatý program zaměřený na Světové dny mládeže v Madridu, na který vás srdečně zvou animátoři děkanátu.

Dobré manželství není samozřejmost.

Od 14. do 20. února 2011 proběhne v České republice už popáté Národní týden manželství. Je to iniciativa, která má lidem připomenout, že právě manželství je tou nejuspokojivější a nejúspěšnější alternativou pro soužití muže a ženy a pro správný vývoj a výchovu dětí. Současně má připomenout, že dobré manželství není samozřejmost. Je to vztah, který je třeba stále budovat, zdokonalovat a pracovat na něm.
V dobrém křesťanském manželství nemůže chybět Bůh, který je Láska, a taky by neměla chybět romantika, dobrá komunikace, přátelství, odpuštění a radost. On a Ona jsou v manželství jeden tým. Jejich vzájemná spolupráce je tím lepší, čím více každý z nich na sobě pracuje a rozvíjí vlastnosti jako je trpělivost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu. Vyplatí se to!
LÁSKA JE TRPĚLIVÁ A LASKAVÁ, NEVYŽADUJE,  ABY BYLO VŽDY PO JEJÍM. NENÍ VŠEZNÁLEK, ALE DOKÁŽE LEDACOS POCHOPIT. NESPĚCHÁ SE URAZIT, JE ZDVOŘILÁ, K PROBLÉMŮM ZAUJÍMÁ POZITIVNÍ PŘÍSTUP. NEMÁ RADOST ZE ŠPATNOSTI, ALE RADUJE SE, KDYŽ SE  ŽIJE PODLE PRAVDY. NEJEDNÁ NEČESTNĚ A NEHLEDÁ JEN SVŮJ PROSPĚCH.. LÁSKA JE VYNALÉZAVÁ, LÁSKA NIKDY NEZANIKNE.
Nakolik vřelé city musíte v sobě mít, abyste mohli být laskaví? Nebo trpěliví?  City k lásce samozřejmě patří, ale opravdová láska nejsou jen emoce, ale taky postoj a jednání. A ty máme ve své moci.

Centrum pro rodinu v Uherském Hradišti připravilo v tomto týdnu spolu s regionální knihovnou BBB v Uherském Hradišti  kampaň, doprovázenou letáky. Na Masarykové náměstí před knihkupectvím Portál bude za příznivého počasí v pondělí dopoledne propagační akce s rozdáváním letáků a nabídkou tiskovin pro nesezdané i manželské páry. Oficiální letáky k Národnímu týdnu manželství si můžete přečíst i v čítárně knihovny BBB v Uherském Hradišti.
Taky na nástěnce vedle dveří fary na Masarykově náměstí se můžete dočíst zajímavé informace o rozdílu mezi volným soužitím nesezdaných párů a manželstvím.
Více se o Národním týdnu manželství dozvíte na www.tydenmanzelstvi.cz

MUŽ A ŽENA Z BOŽÍ PERSPEKTIVY

Duchovní obnova pro mladé ve věku 16 - 30 let.

Stojanovo gymnázium Velehrad

4.3. - 6.3. 2011

Duchovní obnovu povedou bratři františkáni a Školské sestry sv. Františka. Měl by přijet i Jakub Sadílek OFM. Uzávěrka přihlášek 18.2.2011!

Podrobnosti najdete na

http://www.signaly.cz/duchovn-obnova-mu-a-ena-z-bo

newyear11-hp.jpg

Šťastný nový rok 2011, začátek nového desetiletí, vám přeje Google a Centrum pro rodinu v Uherském Hradišti.

Máma a táta v neděli patří nám!
Podpořte neděli jako den volna.

Člověk potřebuje volnou neděli. Tento den odpočinku někde pomalu, někde velmi rychle mizí. V některých zemích je dokonce snaha přesunout volno na jiný den.

V katolickém týdeníku (19. dubna 2010) v článku "Máma a táta v neděli patří nám" o tom a o  naléhavé potřebě podpory neděle jako dne volna v současné době  píše europoslanec Martin Kastler. V EU se začíná vytvářet koalice na záchranu  neděle jako dne volna  napříč politickým spektrem. Aby se tím zabývala Evropská komise, je třeba získat milion podpisů. Zatím máme jen polovinu. Podaří li se vytvořit velký tlak na evropské instituce, nikdo pak tuto iniciativu nebude moci ignorovat. Chcete - li pomoci k tomu, aby neděle zůstala dnem volna, přidejte svůj hlas na www.free-sunday.eu

Ted je na to ten pravý čas!

Malá scholička.

Zveme malé děti ve věku 4 - 5 let i s maminkami nebo tatínky do Malé scholičky - přijďte spolu s dětmi vytvořit společenství a vést je zpěvem a hrou blíže k Bohu.
Budeme se scházek vždy ve čtvrtek na faře v Uherském Hradišti, pravděpodobně v 16.30 hod. První setkání bude ve čtvrtek 7. října 2010 v učebně na faře. Zvoňte na zvonek ze Zelného rymku.
Těší se na vás moderátoři společenství Radim a Verča Zapletalovi a ostatní kamarádi ze scholičky.

Kontakt:

tel: 736 114 038, email: zapletal.rad@email.cz

PECKA - víkend prožitý ve společnosti Ježíše.

28.01.2011 - 30.01.2011

Zveme  mladé lidi od 15 do 18 let
na víkend s Ježíšem, který dává našemu životu tu pravou chuť! Bude to prostě "pecka"!

Kde? V domě Komunity Blahoslavenství
v Dolanech u Olomouce

Jak se sem dostaneš? Z Olomouce autobusem 700, 701 (směr Lašťany, Jívová)

Kolik to stojí? 500Kč

Co tě čeká? Společné povídání, chvály, kreativní činnost, taky něco pro žaludek a ostatní se jěště  uvidí :o)

Jak se přihlásit? E-mailem: dolancamp@seznam.cz nebo na tel.čísle: 737 957 450

Těšíme se na tebe!


Komunita Blahoslavenství ,783 16 Dolany 24; www.blahoslavenstvi.cz

 

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta, ThD., OCarm.

Jen pět chlebů ....

Je třeba dát všechny naše schopnosti a dary do rukou Pána, aby On sám skrze nás mohl jednat. Pane, zde jsem, použij si mne.....

Pátek 4.2. 2011 (08:50),  Pondělí 7.2. 2011 (22:00),  Úterý 8.2. 2011 (10:30)

Televize NOE, v rámci cyklu Noční univerzita, reprízy také dopoledne

Možnost sledovat přes internet online na

http://www.tvnoe.cz/zive-pres-internet.html

(nebo na http://www.tvnoe.cz/ vedle loga televize vlevo nahoře kliknout na Živě a zvolit jednu z variant přenosu, znázorněných pomocí televizních přístrojů, nejlépe některou z prostřední varianty)

JUMP 2011

Křesťanský tábor pro mládež v Kostelním Vydří

Dva týdenní turnusy:

JUMP ML: pro mládež od 15 - 18 let začíná 24.7. 2011

JUMP XL: pro mládež  od 18 - 23 let začíná 1.8. 2011

PŘIHLÁŠKY POUZE ve dnech 11.1. a 12.1. 2011

do 20.00 hodin na http://jump.cho.cz

Z došlých přihlášek budou vylosováni účastníci.

Přehled svátečních bohoslužeb

24.12. 2010 - 9.1. 2011

Podrobný přehled svátečních bohoslužeb, adorace, koncertů apod. ve farnosti Uherské Hradiště i rozpis letošního předvánočního zpovídání najdete

na stránkách farnosti Uherské Hradiště:

http://www.farnostuh.cz/

Možnost návštěvy kostela mimo bohoslužby

farní kostel - Masarykovo nám.:

25., 26. prosince a 1. a 2. ledna od 14 do 17. hodin

27., 28., 29., 30. a 31. prosince od 8 - 12 hodin

klášterní kostel . Mariánské nám.:

25. a 26 prosince a 1. a 2. ledna od 14. do 17. hodin

Udělejte si malou soukromou adoraci před svatostánkem a prohlédněte si vánoční výzdobu!

Přijďte i s dětmi, poklekněte před svatostánkem nebo si všichni spolu sedněte do předních lavic, a v duchu nebo nahlas poděkujte Ježíši za to, že se stal člověkem a otevřel pro nás možnost šťastného věčného života s Ním v nebi, která pro nás byla nedostupná. A pak několik minut nechte na sebe zářit paprsky Božích milostí, které Bůh dává těm, kdo o ně prosí. Vaše děti se tak naučí, jak čerpat ze Zdroje Lásky a vy pocítíte, že na vaši iniciativu Bůh odpoví a požehná vám. O požehnání pro vás a pro vaše děti můžete i nahlas Boha požádat, aby si to děti lépe uvědomily. Při takovémto osobním setkání s Bohem, i když třeba jen několikaminutovém, dostanete od Něho tolik štěstí, radosti a požehnání, že je ani nebudete moct unést. Tak využijte dobu, kdy je kostel otevřen mimo bohoslužby a můžete být s Ježíšem v důvěrném rozhovoru skoro sami. On tam na vás čeká.

Informace o svátosti smíření : jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni

Seznam křesťanských společenství mládeže z celé ČR, kde se mládež pravidelně setkává a těší se na nové kamarády, nabízí komunitní server křesťanské mládeže, signaly.cz:

www.signaly.cz/pravidelna-setkani

Na tomto přehledu společenství se můžete podílet i vy, dát o sobě vědět a pozvat k vám do spolča nové lidi. Pokud chcete přidat vaše společenství, přejděte rovnou na www.signaly.cz/pravidelna-setkani/pridat

Pozvánka na děkanátní ples

Již tradiční ples děkanátu Uherské Hradiště se koná

v sobotu 15.1. 2011 v 19.30 ve Starém Městě.

Vstupné 100 Kč. Více informací najdete na

http://www.signaly.cz/dekanatni-ples-2011

Ve čtvrtek 6. ledna 2011, na slavnost Zjevení Páně (svatých Tří králů) bude ve farním kostele v Uherském Hradišti příležitost k ADORACI: od 15 - 17.00 hodin.

Přijďte sami nebo i s dětmi a na kolenou poděkujte Pánu Ježíši za to, že se stal člověkem a otevřel pro nás možnost šťastného věčného života s Ním v nebi, která pro nás byla nedostupná. Potom poproste o požehnání pro vás a pro vaše děti, případně i další nepřítomné členy rodiny a jiné lidi.  A pak se mlčky soustředte na to, co Bůh chce říci vám. Nechte na sebe zářit paprsky Božích milostí, které Bůh dává těm, kdo o ně prosí. Načerpejte ze Zdroje Lásky, ponořte se do Něj!  Zjistíte, že na vaši iniciativu Ježíš odpoví a požehná vám. Při takovémto osobním setkání s Ježíšem, i když třeba jen několikaminutovém, protože zvláště malé děti se nedokáží dlouho soustředit, dostanete od Něho tolik štěstí, radosti a požehnání, že je ani nebudete moct unést.

PŘÍBĚHY A MODLITBY NA KAŽDÝ DEN ADVENTU

najdete na těchto stránkách v rubrikách 1. až 4. adventní týden. Inspiraci, jak zajímavě a užitečně prožít ADVENT najdete v rubrice Adventní věnec.

Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi v okolí?

Tak přijď!

Zveme všechny  svobodné a osamělé (ovdovělé) katolíky a katoličky ve věku 30 - 55 let na zábavné adventní posezení u kávy a čaje.

Kdy a kde?
Ve středu 8. prosince od 17.00 hodin v Centru pro rodinu na faře v Uherském Hradišti.

Program:
Hlavním cílem je seznámit se a domluvit další společné aktivity, jako je návštěva tanečních zábav, kina, divadla, letní nebo zimní turistika, cyklovýlety a podobně, dle zájmů a vašeho přání.

Připravujeme:
Seznámení, občerstvení, povídání a diskuzi o všem, co vás zajímá.

Dotazy a připomínky směřujte na Centrum pro rodinu Uherské Hradiště, uhcpr@seznam.cz, tel.731 646 898

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK

DĚKANÁTNÍ ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Kdy: sobota 4.12.2010 (v dopoledních hodinách)

Kde: ve farním kostele a na faře v Uherském Hradišti

Program: mše svatá, adventní povídání s otcem děkanem, příležitost ke svátosti smíření. Dále vám nabídneme inspiraci, jak zajímavě a zároveň užitečně prožít advent a dozvíte se, jak vybrat ten nejkrásnější vánoční dárek pro novorozeného Vykupitele, pro sebe i pro všechny ostatní, které chcete obdarovat. Můžete si taky prohlédnout a případně i zakoupit různé adventní drobnosti pro radost i užitek.

Co si vzít s sebou?
Něco dobrého k čaji na svačinu (čaj bude připraven).

Kdo tam na vás bude čekat?
Ježíš ( Boží Syn), P. Mgr. Jan Turko ( uherskohradišťský děkan), Anna Blahušová (pastorační asistentka z Centra pro rodinu) a křesťané z Uherského Hradiště i z okolí ve věku od 13 do 100 let. Svou účast přislíbil i Bůh Otec a Duch Svatý.

Tak neváhejte a přijďte aspoň na chvilku!

Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one