Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

KŘEST DÍTĚTE

SVÁTOST KŘTU

Milí rodiče, rozšířená příprava na křest vašeho dítěte (po předchozí domluvě s knězem) probíhá v našem centru většinou ve středu, od 16.00 do 17.00 hodin.
Už nyní si můžete přečíst několik zajímavých informací:

Průběh svátosti křtu, možnost křtu v nouzi, co křtem získáme a co je potřeba k přijetí svátosti křtu. Informace pro kmotry. Doporučené dárky pro dítě. Příběh spásy - důvody, pro které se ke křtu rozhodujeme.

Křest malých dětí.

Kdo uvěří v Boha a dá se pokřtít, stane se adoptivním dítětem Božím, členem církve a získá přístup k dalším svátostem a privilegiím křesťanů. Křest je záležitost nejen dospělých lidí a jejich vědomého rozhodnutí se pro křest. Aby malé děti, které Bůh tolik miluje, měly už od malička přístup k Božím darům a Boží ochranu, je možno je pokřtít na základě víry jejich rodičů, kteří slíbí, že dítě budou svým životem a příkladem k Bohu vést, mluvit s ním o Boží lásce k člověku, vysvětlovat mu Desatero Božích přikázání - ukazatele na cestě životem a pomohou tak dítěti navázat s Bohem kontakt. Křest nelze zrušit ani opakovat, zůstává trvalým znamením v duši člověka.

Křest.

Co budete potřebovat: Rodný list dítěte, kmotra, který přijal svátost biřmování, bílou křestní roušku a křestní svíci, kterou pak uschováte a použijete při dalších svátostech.
 

Jak obřad probíhá:

Při křtu více dětí (z různých rodin) najednou:

(N ...." je obecná zkratka křestního jména dítěte.)

 

ZAČÁTEK OBŘADU - PŘIVÍTÁNÍ DĚTÍ.

Dítě přináší otec a matka v doprovodu kmotra. Většinou je drží v náruči matka, ale může je držet i otec nebo kmotr, nebo si je mohou předat podle potřeby.

Kněz pozdraví přítomné, rodiče oznamují jméno dítěte a žádají o křest:

Kněz: Jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát? (anebo podobně)

Rodiče dítěte: N.…… (Pokud má dítě dvě jména, rodiče dítěte postupně říkají jeho jména, pak pokračují rodiče dalšího křtěného dítěte, až se řeknou jména všech křtěných dětí - křtěnců.)

Kněz: Co pro svého N... ...  od Boží církve žádáte?

Všichni rodičové křtěnců naráz.: Křest.

Kněz: Chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno.Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše a že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Bůh přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?

Rodičové: Ano.

Kněz: A vy, kteří chcete být kmotry, jste připraveni rodičům pomáhat?

Kmotrové: Ano.

Kněz: N...., N..., (děti), církev vás s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu vás označuji křížem, znamením našeho Spasitele, Ježíše Krista.
Mlčky udělá každému dítěti na čele křížek (přes čepičku). Pak může vyzvat rodiče, případně i kmotry, aby udělali totéž (křížek na čelo děláme palcem pravé ruky, čepička zůstává na hlavě dítěte).

Následuje Bohoslužba slova, promluva, případně přímluvy.

Následuje modliba kněze nad dítětem, (tzv. exorcismus), na kterou se odpoví: Amen.

Pak kněz říká: Olej, kterým vás mažu, je znamením síly. Vaší silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, který žije a kraluje na věky věků.

Všichni: Amen.

Slavnost křtu

Kněz uvede patřičnými slovy.

Pokračuje se obnovou křestních slibů a vyznáním víry. Kněz uvede patřičnými slovy. Pak pokračuje otázkami:

Kněz: Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu?

Rodiče a kmotrové: Ano.

Kněz: Chcete, aby vás hřích nikdy neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká?

Rodiče a kmotrové: Ano.

Kněz: Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?

Rodiče a kmotrové: Ano.

Kněz: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Rodiče a kmotrové: Věřím.

Kněz: Věřite v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

Rodiče a kmotrové: Věřím.

Kněz: Věříte v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?

Rodiče a kmotrové: Věřím.

Kněz: Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Všichni: Amen.

 Rodina a kmotři u křtitelnice.

Kněz: My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve. Chcete, aby také N... byl (a) v této víře pokřtěn (a)?

Rodiče a kmotrové: Ano.

Kněz křtí každé dítě zvlášť. Dítěti sundáme čepičku a mírně ho nakloníme dopředu. Voda ke křtu je pokojové teploty. Dítě drží matka nebo otec nebo i kmotr, kněz lije trošku vody na hlavičku dítěte. Pod hlavičku dítěte bude podložen tácek a po křtu bude osušena kostelní rouškou.

Kněz: N..., já tě křtím ve jménu Otce (lije vodu poprvé) i Syna (podruhé) i Ducha svatého (potřetí).

 

Kněz říká modlitbu a pak mlčky maže každého křtěnce na temeni hlavy křižmem (olejem smíchaným s balzámem), které je znamením důstojnosti dětí Božích - jen králové bývali dříve takto pomazáni před korunovací. Každý křtěnec je zakryt bílou rouškou. Tato rouška je znamením nového života. Roušku mají složenou u sebe rodiče, a v tomto bodě obřadu jí zakryjí dítě. Pak kněz vezme paškál (velkou svíci) a řekne: „Světlo Kristovo." A jeden z každé rodiny (většinou tatínek), zapálí od něj  svíci pro své dítě. Hořící svíce je znamením života ve světle Božích přikázání.

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

Následuje modlitba Páně (Otče náš, jenž jsi na nebesích ...). Pak kněz žehná matkám, které drží své dítě a otcům a nakonec všem ostatním.
Odpovídáme:  Amen.

Křest v nouzi.

připravujeme....

Pro kmotry a rodiče:

Jaký dárek je vhodný pro malé dítě, které bude pokřtěno?

Milí kmotři! Nejlepší dárek pro dítě při příležitosti jeho křtu je něco, co mu bude už jako malému dítěti připomínat vaši lásku k němu a zároveň Boha, o kterém mu chcete spolu s jeho rodiči vyprávět. Doporučujeme proto hezký barevný obraz nebo plakát Anděla strážného, Panny Marie nebo Ježíše Krista, případně křestního patrona dítěte. Už od prvních dnů svého života se dítě může dívat na obraz nebo plakát, připevněný na zeď u jeho postýlky. I když mu ještě nemůžete vysvětlit podrobnosti, malé děti jsou velmi citlivé na vnímání těchto symbolů a duchovní skutečnosti. Dítě se bude cítit při pohledu na obraz bezpečněji a bude pro ně každodenní připomínkou Boží i vaší lásky k němu. Pokud to je možné, nechte obraz posvětit, buď na nějakém poutním místě nebo u vašeho pana faráře. Obrazy zakoupíte v síti karmelitánských knihkupectví, například v Uherském Hradišti, v nové prodejně na Velehradě a v různých prodejnách obrazů nebo náboženské literatury, napříkal Matice cyrilometodějská v Olomouci. Existuje taky spousta internetových obchodů, kde si můžete vybrat, někde vám zajistí i zhotovení obrazu podle vašich představ a požadavků, například  http://www.obchodak.net/kategorie-13392.html , http://www.obrazy-prodej.cz/index.php?action=showcategory&cat=19&N%E1bo%9Eensk%E9-obrazy , http://www.obrazy-prodej.cz/index.php?action=showdetail&article=943&cat=19&listpage=,


Milí rodiče - dejte malým dětem hned po křtu nad postýlku obraz nebo plakát Anděla Strážného! Pokud ho dítě nedostalo jako dárek, kupe mu aspon plakátek nebo použijte hezký obrázek z obrázkového kalendáře. Vaše dítě se bude cítit bezpečněji a získá ke svému andělu strážnému pěkný vztah. Časem možná vedle obrázku Anděla strážného přibude obrázek Panny Marie nebo Milosrdného Ježíše, případně s jinou náboženskou tématikou. Kmotři pro něj jistě seženou ten nejhezčí například k narozeninám dítětě nebo jako připomínku jeho narození pro nebe - přijetí svátosti křtu.

Zajímavé články:

Zbožná spolužačka

Různé typy věřících lidí podle MUDr Maxe Kašparů

Otestujte se, kam patříte :o)

Příběh spásy aneb proč nechat pokřtít sebe nebo své dítě.

Připravujeme...

 

"Tři věci zůstaly lidem na Zemi jako připomínka dávného Ráje: Hvězdy. květy a  nevinné oči malých dětí".

Už ani nevím, kdo a kdy to řekl. Ale když se zadíváte do nádherných očí maličkého dítěte, ve kterých se odráží krása jeho nesmrtelné duše, ještě nedotčené rozeznáváním dobra a zla, myslím, že s tímto výrokem budete taky souhlasit.

A takovéto děti jsou nám rodičům svěřeny, abychom je naučili, jak správně žít. Je to těžký, ale krásný úkol.

 

Pod tímto příspěvkem je uvedena reklama poskytovatele služeb, která nemusí být v souladu s názory a přáním provozovatele webu. Děkujeme za pochopení.
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one