Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

Předávání víry v rodině

Máte otázky ohledně předávání víry v rodině? Sháníte zajímavé příběhy, kde vaše děti najdou hrdiny, hodné následování? Nebo knížky o výchově dětí, které vás nebudou stresovat, ale přinesou nejen informace, ale i povzbuzení? Zavolejte nebo napište, co sháníte, případně si můžete u nás domluvit schůzku. Máte doma zajímavé knížky nebo časopisy o dětech či pro děti, pro které už nemáte uplatnění? Mohou ještě posloužit ostatním, pokud se rozhodnete darovat je do nově vzniklé knihovničky v našem Centru. Uvítáme nejen nové a moderní, ale i starší a staré knížky s dětskou tématikou. Děkujeme.

V této rubrice najdete několik tipů, které vám pomohou s předáváním víry ve vaší rodině:

* PŘECHOD IZRAELITŮ PŘES RUDÉ MOŘE
* On-line KOMPENDIUM katechismu katolické církve (stručný výtah z Katechismu formou otázek a odpovědí)
* Zajímavý vědomostní kvíz a tipy na duchovní stravu
* SODOMA A GOMORA - města ztracená v popelu
* Odpovědi na spoustu základních životních otázek pomocí příběhů v kapitolách brožurky Ježíš, náš úděl

* Na http://www.rodinavira.cz/  najdete hodně článků o výchově dětí, různé nápady a tipy pro rodiče i děti, užitečné odkazy a praktické informace.
*************************************************************************************************


PŘECHOD IZRAELITŮ PŘES RUDÉ MOŘE a utopená část faraonovy armády - fakta
Spoustu zajímavých fotek a informací ke čtení a taky možnost zakoupení knih a filmů v e- shopu webu najdete na http://www.b-a-n.cz/prechod-pres-rude-more.html

SODOMA A GOMORA - města ztracená v popelu
Spoustu zajímavých fotek a informací ke čtení a taky možnost zakoupení knih a filmů v e- shopu webu najdete na 
http://www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html

 

kompendium.pdf  437.76kB

Kliknutím na odkaz se vám otevře                                Kompendium katechismu katolické církve.

Můžete si tak prostudovat tento zajímavý a přitom stručný výtah z Katechismu katolické církve, který je napsaný přitažlivou formou otázek a odpovědí.

Postní kvíz.doc  51.2kB

kliknutím na odkaz si můžete přečíst

KVÍZ - SOUTĚŽ

(Zamyšlení v době postní)

Brožurka "Ježíš, náš úděl" (česká zkrácená verze)

Když v roce 1966 zemřel pastor Wilhelm Busch, rozšířila se tato zpráva jako lesní požár po celém Německu. Zanedlouho poté, co ji potvrdilo radio a televize, byli smutní lidé i v jiných částech světa. Dnes jeho jméno dobře znají jak na Sibiři, tak v Jižní Americe nebo na Mysu Dobré naděje. Jeho knihy jsou přeloženy do všech známých světových jazyků. Tu nejčtenější z nich, brožurku s názvem "Ježíš, náš úděl" (českou zkrácenou verzi) vám nyní nabízíme k četbě on - line a zdarma.

http://weepinka.blog.cz/rubrika/kniha-jezis-nas-udel/2

V mládí byl Wilhelm všechno, jen ne zbožný. Kdyby mu jako mladému důstojníkovi řekl, že jednou bude kázat v kostelích, hlasitě by se mu vysmál, protože Bůh ho v té době vůbec nezajímal. V knize se dozvíte, co zpúsobilo, že tisíce lidí přicházelo později na jeho přednášky a ještě více četlo jeho knihy. Byl přesvědčen, že evangelium o Ježíši je nejdůležitější zprávou všech dob. A lidé, kteří slyšeli nebo četli jeho zprávu o tom, jak Bůh změnil jeho život, sami často zjistili, že Ježíš je Ten, koho i oni potřebují pozvat do svého života. Že Bůh je zásadním tématem pro celý svět, pro život všech lidí. Nahlédněte do některé kapitoly a uvidíte, že zajímavých je všech 17 kapitol. Kniha ve zkrácené verzi, kterou vám nabízíme, není určena k prodeji. Její šíření je možné pouze k nekomerčním účelům, bez dodatečných změn a doplňků, zdarma. Můžete si ji taky stáhnout na
http://www.ulozto.cz/5438887/busch-wilhelm-jezis-nas-udel-pdf

Přednášky P. Vojtěcha Kodeta, ThD., OCarm. a dalších křesťanských osobností, nabízené televizí NOE, si v cyklu Noční univerzita můžete pustit taky přes internet.

 Myšlenka ze skvělé přednášky Jen pět chlebů ....od P.Vojty Kodeta:

Je třeba dát všechny naše schopnosti a dary do rukou Pána, aby On sám skrze nás mohl jednat. Pane, zde jsem, použij si mne.....

Televize NOE, v rámci cyklu Noční univerzita, opakuje reprízy také dopoledne a v dalších dnech.

Možnost sledovat přes internet online na

http://www.tvnoe.cz/zive-pres-internet.html

(nebo na http://www.tvnoe.cz/ vedle loga televize vlevo nahoře kliknout na Živě a zvolit jednu z variant přenosu, znázorněných pomocí televizních přístrojů, nejlépe některou z prostřední varianty) Nebo zkuste http://tv.sms.cz/televize/Noe/20120220/1450287803-Nocni-univerzita?porad_stav=opakovani

Udělejte si malou soukromou adoraci před svatostánkem! Přijďte Pána Ježíše navštívit i s dětmi!

  Přijďte i s dětmi, poklekněte před svatostánkem nebo si všichni spolu sedněte do předních lavic, a v duchu nebo nahlas poděkujte Pánu Ježíši za to, že se stal člověkem a otevřel pro nás možnost šťastného věčného života s Ním v nebi, která pro nás byla nedostupná. Potom poproste o požehnání pro vás a pro vaše děti, případně i další nepřítomné členy rodiny a jiné lidi. O toto požehnání můžete Ježíše poprosit i nahlas, aby si to děti lépe uvědomily. A pak několik minut nechte na sebe zářit paprsky Božích milostí, které Bůh dává těm, kdo o ně prosí. Vaše děti se tak naučí, jak čerpat ze Zdroje Lásky a vy pocítíte, že na vaši iniciativu Ježíš odpoví a požehná vám. Při takovémto osobním setkání s Ježíšem, i když třeba jen několikaminutovém, protože zvláště malé děti se nedokáží dlouho soustředit, dostanete od Něho tolik štěstí, radosti a požehnání, že je ani nebudete moct unést. Nedopusťte, aby takováto návštěva Ježíše ve svatostánku skončila přísným káráním dětí, které vyrušují a nesoustředí se. Pán Ježíš má děti rád a má pro jejich věk pochopení. Raději dětem předem řekněte, že jdete Ježíše jen krátce pozdravit, at s tím počítají a jsou vedle vás a poslouchají, co mu budete říkat. Ve svém jednání se nenechte dětmi rušit, tak si i ony uvědomí důležitost Toho, s kým právě hovoříte. A když to budete dělat stále stejně, děti si časem zvyknou a možná se k vám i přidají. Radostně a dobrovolně, ne z donucení. Využijte dobu, kdy je kostel otevřen mimo bohoslužby a můžete být s Ježíšem v důvěrném rozhovoru skoro sami. On tam na vás čeká.

Farní kostel v Uherském Hradišti bývá během roku otevřen každý všední den po ranní mši svaté, tedy zhruba od 8.30 až do 12.00 hodin. Po dobu letních prázdnin je otevřeno kromě pondělí každý den od 8.30 do 17.00, s polední přestávkou. Jsou zde k dispozici školení ochotní průvodci, kteří vás na požádání zdarma seznámí s historií kostela a jeho interiérem.  Využijte této příležitosti a přijďte k Ježíši na návštěvu!

 Zajímavé myšlenky o výchově dětí :
 

ULOUPENÉ DĚTSTVÍ

Když některé druhy raků dorůstají, musí si vyměnit svůj krunýř. Ze starého se vysvléknou a dokud si nevytvoří nový, zůstávají bez ochrany. V tomto čase jim hrozí všelijaká nebezpečí. V blízkosti bezbranných malých raků se začnou pohotově soustřeďovat ryby a pokoušejí se je sežrat. Něco podobného se dnes odehrává ve světě dětství a dospívání.

Dětství a dospívání se může rovněž stát snadnou kořistí. Rodiče a vychovatelé by si to měli zavčas uvědomit a udělat vše pro to, aby vytvořili hmotná a duchovní zázemí, v nichž by si budoucí muži i ženy mohli pokojně připravit brnění za pomoci dospělých, kteří nad nimi bdí a mají je rádi.

V naší době existuje mnoho „zlodějů dětství“. Děti jsou často ponechávány světu dospělých bez ochranných filtrů, takže mezi dospělým a dětským věkem se nedělají rozdíly. Televize otevřela skříň tajemství určených jen dospělým. Co dnes  děti neví? Tím, že jsou vrženy předčasně do problémů a zkušeností dospělých, se jim nepomáhá rychleji dozrát. Psycholog Petr Neubauer varuje: „Děti, které lidé ženou do předčasných zkušeností dospělého života, nedozrávají rychleji. Naopak, drží se svého dětství ještě déle. Někdy celý život.“

Úloha rodičů a vychovatelů se v dnešní době stává nenahraditelnou. Očekává se od nich, že opatří děti krunýřem a potřebnými protilátkami, aby odolávali a dospívali ve světě, který pro ně nemá nejmenší ohled, ničí jejich dětství a nevšímá si škod, které působí.

Proto si dovolím několik připomínek:

Zmýlit si ochranu s izolací je nebezpečné. Děti, které držíme v izolaci, nebudou nikdy schopné postavit se správně k realitě. Chránit dítě znamená provázet ho fyzickou a psychologickou přítomností, být pro něj orientačním znamením, ošetřovat jeho nejrůznější zranění. Rodiče jsou nejbezpečnějším útočištěm.

Děti se potřebují stýkat se zodpovědnými dospělými. Děti dnes nemívají příliš velký interaktivní kontakt s rodiči, kteří často v rodině netráví mnoho času. Jedna studie o otcích zjistila, že otcové často tráví v úzkém a srdečném kontaktu se svými dětmi slabou minutu denně.

Děti potřebují mít jasný a snadno pochopitelný návod, jak žít. Musí znát pravidla hry. Vědět, že existují zkušenosti, z kterých je možno se vrátit, ale že je mnoho zkušeností, z kterých není návratu.

Děti je třeba chránit před nevhodným náporem sdělovacích prostředků. Televize není nikdy skutečným problémem, ale dítě ponechané před televizorem. Děti nemohou všechno vidět. Nikdo by nedal maličkému dítěti, které matka teprve kojí, tučný řízek v naději, že rychleji poroste. Děti potřebují filtr proti černé kronice, proti zlým zprávám, proti násilí, erotice, reklamě.

Cudnost není středověký přežitek, ale jediná možná ochrana proti dravé a neustálé erotizaci dětství. Poselství naší kultury je jednoduché: sex neomezeně ovládá všechno. Děti toto poselství přijímají a výsledkem je, že sex se stává způsobem růstu, vyniknutí, získání prvenství ve skupině, prosazením se nad ostatními. Děti už nejsou informované. Jsou znecitlivěné. A postojem a způsobem oblékání mnohem více vystavené nebezpečí sexuálního násilí.

Osvědčeným způsobem je schopnost sebeovládání. Vyjadřuje vítězství nad pudem. Sebeovládání musí rodiče děti učit a musí je i vyžadovat. Pracovat na sobě musí ovšem nejen děti, ale i rodiče, aby mohli jít příkladem.

Slušné chování je cestou ke správnému společenskému chování. Vyžaduje podřízenost těla mysli. I způsob řeči mnohých dětí svědčí o postupném a nesnesitelném zvulgárnění společenského života.

Rodiče se nesmí vytrácet ze života dětí. Když říkáme rodiče, myslíme tím nezastupitelně oba dva. Ani nesmí sestoupit z podstavce příliš brzy. Jsou vůdci, kteří znají cestu spásy z džungle, kterou se stává náš svět.
Děti k tomu prakticky často mají jenom je, své rodiče.

Bruno Ferrero

zdroj: http://laska.xf.cz/main.htm

 

P. Kryštof Klat a Centrum pro rodinu vás zvou na Adventní zamyšlení: promluvu o duchovním světě kolem nás.


Neviditelné skutečnosti - svět, ve kterém žijeme aneb

úvod do Písma svatého.

Ráj, nebe, andělé, Bůh, New Age, ........

 o tom a ještě o mnohém jiném bude hovořit P. Kryštof Klat na společném setkání s biřmovanci a zároveň i s  dalšími zájemci o jeho přednášku.


Kdy: v pátek 27.11. 2009 v 17.00 hodin

Kde: V zasedacím sále Orlovny v Uherském Hradišti (Mariánské náměstí, 1. patro)


Zveme všechny, kdo mají o uvedená témata zájem. Ty, kdo se připravují ke svátosti biřmování, i další zájemce. Místa bude dost, vejdou se tam i naši andělé strážní
:o)

Chcete spolu s dalšími maminkami nebo tatínky a jejich dětmi společně prožít zábavný a zároveň užitečný čas a vést malé děti k víře ve společnosti jejich vrstevníků?

Máte zájem o setkávání maminek nebo tatínků s malými dětmi, chcete si společně zazpívat, zahrát si, pobavit se?

Pak je Malá scholička pro vás to pravé!

Zveme malé děti ve věku 4 - 5 let i s maminkami nebo tatínky do Malé scholičky - přijďte spolu s dětmi vytvoři společenství a vést je zpěvem a hrou blíže k Bohu.
Budeme se scházek vždy ve čtvrtek na faře v Uherském Hradišti v 16.30 hod. První setkání bude ve čtvrtek 7. října 2010 v učebně na faře. Zvoňte na zvonek ze Zelného rymku.
Těší se na vás moderátoři setkávání Radim a Verča Zapletalovi a ostatní kamarádi ze scholičky.

Kontakt:

tel: 736 114 038, email: zapletal.rad@email.cz

Pod tímto příspěvkem je uvedena reklama poskytovatele služeb, která nemusí být v souladu s názory a přáním provozovatele webu. Děkujeme za pochopení.
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one