Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

PRO NEMOCNÉ

Modli se za sebe i za druhé lidi. Trpělivě snášej své trápení a vše obětuj za sebe i za ty, které nosíš ve svém srdci..
Služba nemocným: Kdo z nemocných ve farnosti Uherské Hradiště by měl zájem setkat se s knězem a přijat svátosti, obraťte se na děkana farnosti UH, P. Josefa Říhu, tel. 572552824, mobil 736522845.
Služba nemocničního kaplana: V případě, že se nemocný odkudkoliv ocitne v nemocnici v Uherském Hradišti, můžete se obrátit na nemocničního kaplana.
Duchovní službu v UH nemocnici zajišťuje nemocniční kaplan, kněz, františkán P. Nepomuk Jan Svoboda (telefon: 572 540 305, mobil: 733 755 882, e-mail: nepomuk@ofm.cz).
Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně vysluhování svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).Každou sobotu se v 15.00 hod. (16:00 hod - letní čas), v interním pavilonu (budova G), ve 4. patře koná Nedělní mše svatá.
Staň se andělem!
Pomáhej duším v očistci!
Nejen v listopadu, ale po celý rok! Potřebují tvou pomoc, touží po ní jako žíznivý člověk po sklenici vody. Nepřijdeš o svou odměnu. Za sebe se modlit nemohou, ale jsou to ti nejvděčnější přímluvci za ty, kdo jim ulehčují očistec a přiblíží nebe.

Informace o svátosti smíření : jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni
obraz Božího milosrdenství.jpg

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.   
Po dobu devíti dní se budeme modlit modlitbu růžencového typu, která se jmenuje

 

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

 

Tuto modlitbu nadiktoval sám Ježíš řeholní sestře
sv. Faustyně. Kdo se ji modlí, může získat všechny milosti i různé časné dary, které potřebuje pro sebe i pro jiné lidi
a dostane se mu milosrdenství v hodině smrti. Skrze tuto Korunku – řekl Ježíš – chci dát lidem všechno, oč mě budou prosit, pokud to bude ve shodě s mou vůlí. A to kdykoliv během celého roku. Není to jen nějaká další pobožnost či další růžencová modlitba navíc. S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osudu a o osudu lidí, za které se budeš modlit. Často svým bližním vyprosíme pokání a obrácení.

 

Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému. Modlitbou slovy této Korunky prokazujeme skutek milosrdné lásky k lidem, což je, vedle důvěry a vytrvalosti v modlitbě, nutnou podmínkou pro obdržení milostí a darů.


****************
Zde může následovat reklama poskytovatele služeb, které nesouvisí s obsahem našeho webu.
Děkujeme za pochopení.

 

Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one