Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

PRO SNOUBENCE

Manželský slib v katolickém kostele:

Já (.....) odevzdávám se tobě (.....)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.


nebo

Já (.....) odevzdávám se tobě (.....)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.


Způsoby provedení slibu

1. Opakování po knězi po částech.
2. Zpaměti.
3. Souhlasem - kněz se ptá na jednotlivé části slibu, ženich a nevěsta odpovídají "ano".


Při svatebním obřadu na radnici se se svatebním slibem nepočítá. Oddávající se vás pouze zeptá, zda si opravdu chcete svou polovičku vzít. Vy potom většinou řeknete, že ano.

 

Kurzy přípravy na manželství pro snoubence žádající o církevní sňatek provádí kněz ve spolupráci s příslušným diecézním nebo děkanátním Centrem pro rodinu.

 
ženich a nevěsta.jpg


MILOVAT A BÝT MILOVÁN
JE TO NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ NA SVĚTĚ.Nikdy neopouštěj někoho,
koho miluješ,
pro toho, kdo se ti líbí.
Protože ten, kdo se ti líbí, tě opustí pro toho, koho miluje.


Lásku vyjadřujeme a přijímáme mnoha různými způsoby. Víte, který je ten váš a kterému dávají přednost lidé ve vaší blízkosti? Kvíz, který vám to napoví, najdete na
http://www.moje-rodina.cz/vztahy-a-intimita/pet-jazyku-lasky-test.html


 

"Rodina, která se spolu modlí, se nerozpadne, ale trvá."
Matka Tereza

 

Otázky a zajímavosti pro snoubence
 

Finance

Jste navzájem obeznámeni se stavem vašeho majetku? Jak se díváte na jeho sdílení v budoucnu?

 

 

Rodina

Jaké vztahy máte s vaší rodinou? Přijali vás partnerovi rodiče, nebo vás nemohou vystát? Měli jste už nějaké větší konflikty s vašimi rodiči nebo s rodiči partnera?


Děti

Chcete děti? Kolik? Chcete jim předat nějaké  hodnoty? A jaké? Máte shodné názory na vzdělávání dětí?


Zaměstnání

Jsou vaše kariérní dráhy kompatibilní?

Budete se chtít (částečně) vzdát kariéry kvůli dětem?


Partnerské role

Budete chtít ve svém manželství uplatnit tradiční model - žena ochránkyně rodinného krbu, muž živitel rodiny, muž hlava a žena srdce rodiny?


Kdo se bude starat o finance?

Budete si rodinné povinnosti dělit rovným dílem? Kdo bude mít hlídat placení složenek a poplatků?


Volný čas

Baví vás stejné věci? Máte podobnou představu o ideální dovolené? Máte nějaké závislosti (kouření, alkohol, fotbal, nakupování, atd.)?

Víra

Budete chtít dětem předat nějakou víru či náboženství? A víte, co přesně k tomu předávání víry patří?

 

Je důležité o tom spolu hovořit,  aby vztah vydržel bez vážnějších krizí.

Bude vás zajímat:

Sex, vztahy, AIDS a Sex, šlehačka na dortu - zajímavé příručky Tomáše Řeháka (příběhy a vztahy) si můžete zdarma, bez nutnosti stahování, přečíst na

http://laska.xf.cz/main.htm , v rubrice Láska a sex a nově taky na pravém panelu těchto stránek. Po kliknutí na odkaz nad obrázkem se vám rozbalí obsah brožurky.

Manželský slabikář (Tajemství manželství), kniha on-line zdarma http://www.knihovna.net/direct.phtml?kniha=0031

Benedikt XVI.: Manželské krízy sú novou šancou

Manželská kríza môže byť s Božou pomocou a podporou kresťanských blížnych šancou znovu nájsť lásku. Týmito slovami povzbudil pápež Benedikt XVI. 27. septembra počas audiencie pre združenie „Retrouvaille“ všetky manželské páry, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach.  "Retrouvaille“  („Znovuzjednotenie“) je združenie, ktoré vzniklo pred 31 rokmi v Kanade. Skladá sa z rodín, ktoré prekonali ťažké krízy a teraz chcú stáť po boku iným manželských párom.

Vo svojom príhovore Benedikt XVI. vyjadril, aký hlboký dojem na neho urobili skúsenosti združenia s rodinami, ktoré boli vystavené ťažkých krízam. Povedal, že v činnosti združenia „Retrouvaille“ spoznáva Boží „prst“, Ducha Svätého, ktorý v Cirkvi vzbudzuje primerané odpovede na potreby a núdzové situácie ľudí každej epochy.

Skúsenosti združenia podľa Svätého Otca ukazujú, že manželské krízy sú mnohovrstvové skutočnosti. Prezentujú sa ako chyby a zlyhania, ako dôkaz, že sen sa skončil a premenil sa na nočnú moru. Pozitívna stránka spočíva v tom, ako pápež pripomenul, že každá kríza predstavuje prechod do novej životnej fázy. U človeka to implikuje slobodu, vôľu „ k nádeji, ktorá je väčšia ako zúfalstvo“. Práve tu je potrebná podpora pravých priateľov, ktorí sú ochotní podeliť sa o vlastnú nádej s tými, ktorí ju stratili. Z toho vyplýva, že združenie ako „Retrouvaille“ ponúka manželom konkrétnu možnosť, mať pozitívny oporný bod. Kríza sa takto stáva krokom vpred v duchovnom raste. 

Každé kresťanské manželstvo, „aj to najúbohejšie a najnestálejšie je sviatosťou novej zmluvy, ktorú Kristus uzavrel s ľudstvom,“ zdôraznil Benedikt XVI. ďalej. „Preto je možné pokorne nájsť odvahu, prosiť Pána o pomoc. Keď sa nejaký pár nachádza v ťažkostiach, alebo dokonca už žije oddelene, môže si byť istý, že sa to s Pánovou pomocou stane krokom vpred v duchovnom raste. Láska sa takto očistí, posilní a stáva sa zrelšou. Práve Boh je ten, kto dá znovu vzplanúť plameňu lásky, nie nejakému druhu zaľúbenosti, ale intenzívnejšej a hlbšej láske: „Stále však je to ten istý plameň.“

Na záver svojho príhovoru Svätý Otec všetkých ubezpečil o svojom spojení s nimi v modlitbách. Pretože, ako dodal, v ich službe ide o takú službu, ktorá pláva „proti prúdu“: „Ak sa dnes nejaký pár dostane do krízy, tak nachádza veľa ľudí, ktorí sú ochotní radiť mu k rozchodu.“ Aj ľuďom s cirkevným sobášom sa s ľahkosťou navrhuje rozvod, pričom sa zabúda na to, že človek nesmie rozdeliť, čo Boh spojil. Preto je pre prácu združenia potrebné, aby živilo svoj duchovný život, aby investovalo lásku do toho, čo podniká, aby sa jeho nádej nevyčerpala, aby sa nestala iba frázou. –zg-

zdroj: Rím, 27.9.2008 (Zenit) 012 257
Autor: Juraj    Utorok, 07 október 2008, text napísaný pre internetový portál www.zaostri.sk

Následuje reklama poskytovatele služeb. Její obsah je nezávislý na tomto webu. Děkujeme za pochopení.

Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one